صفحه ۴۲۲

3 - (قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم )سوره جمعه (62): آیه 8. یعنی: "بگو این مرگی که از آن فرار می‎کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد".

حرکت به سوی مرگ واقعیتی است غیر قابل انکار، اگر ما مرگ را فراموش کنیم او ما را فراموش نکرده و به سراغ ما خواهد آمد؛ امام علی (ع) می‎فرمایند: "وقتی تو به زندگی پشت کرده ای و مرگ به تو روی آورده پس چه زود همدیگر را ملاقات کرده و دیدار حاصل می‎شود".نهج البلاغة، حکمت 29، ص 364.

پس باید چاره ای اندیشید و این زیان و ضرر قطعی را جبران نمود و در مقابل از دست دادن "عمر" این سرمایه گرانبها بهایی گرفت.

قیمت عمر اگر بداند مرد ____ بس بگرید بر آنچه ضایع کردتباه کرد.
طفل را سیبکی دهند به نقش ____ بستانند از او نگین بدخش ولایتی در کشور افغانستان که معدن لعل در کوهستان آن به طور فراوان یافت می‎شود.
جوهری جواهر فروش. را که این بصیرت بینایی. هست ____ ندهد بی بهای خویش از دست

گروهی آن را در برابر عیش و نوش و لذت زودگذر زندگانی از دست دادند.

عمر گرانمایه در این صرف شد
تا چه خورم صیف تابستان. و چه پوشم شتازمستان.وگلستان، باب اول، در سیرت پادشاهان، حکایت 36، ص 93.

گروهی دیگر بهای آن را مالی مختصر یا زیاد، خانه ای محقر یا کاخی زیبا، منصبی پست یا بلند قرار داده و در مقابل آن فرصت های ارزشمند عمر خویش را پرداختند؛ ولی با فرا رسیدن اجل و مرگ با تمام محبت و علاقه ای که به این اشیاء داشتند آنها را ترک کرده و با دست خالی از این جهان بار سفر بستند.

ناوبری کتاب