صفحه ۴۱۸

3 - "هر میوه ای را در فصل خودش بخورید که باعث تندرستی بدن بوده و اندوه را از بین می‎برد، و در غیر فصل خودش نخورید که موجب بیماری بدن می‎گردد".بحارالانوار، ج 59، ص 296.

4 - "معده انسان (پرخوری) مرکز هر دردی، و پرهیز در خوردن اساس هر دوایی است".همان، ص 290.

5 - "کسی که تندرستی می‎خواهد عسل بخورد".همان، ص 295.

6 - "پنیر و گردو هر کدام به تنهایی باعث مرض و بیماری است ولی هنگامی که با هم خورده شوند باعث درمان می‎گردند".همان، ص 294.

7 - "کسی که چهل روز گوشت نخورد دچار بدخلقی می‎شود".همان، ص 293.

8 - "سفره های خود را با سبزیجات زینت دهید؛ همانا بودن سبزیجات در سفره همراه با گفتن (بسم الله) شیطانها را دور می‎سازد".همان، ص 300. گفتار خود را در این فصل با این دعا که در ضمن زیارت حضرت سیدالشهداء(ع) نقل شده به پایان می‎رسانیم: "اللهم و مدلی فی العمر ما دامت الحیاة موصولة بطاعتک مشغولة بعبادتک، فاذا صارت الحیاة مرتعة للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق الی مقتک و یستحکم علی سخطک"همان، ج 98، ص 248. یعنی: پروردگارا ! بلندی عمر مرا تا زمانی قرار بده که در مسیر اطاعت و بندگی تو باشد، پس اگر زندگی ام چراگاه شیطان گردید پیش از آن که دچار خشم و غضب تو شوم جانم را بگیر.

ناوبری کتاب