صفحه ۴۱۶

آتش خواهد شد".همان، ج 76، صص 21 - 22، ح 14.

3 - پیامبراکرم (ص): "کسی که مداومت بر خواندن سوره (قل هو الله احد) بعد از هر نماز نماید، خیر و خوبی از آسمان بر فرق سرش فرو ریخته... و رزق و روزی اش زیاد شده و عمرش طولانی گشته و...".همان، ج 89، ص 361.

4 - پیامبراکرم (ص): "به کسانی که گرم مزاج هستند بشارت طول عمر دهید".همان، ج 59، ص 290.

5 - پیامبراکرم (ص): "... زیاد با طهارت باش تا خداوند بر طول عمرت بیفزاید".وسائل الشیعة، باب 11 از ابواب الوضوء، ح 3، ج 1، ص 383.

6 - امام علی (ع): "شستن دستها قبل از خوردن غذا و بعد از آن عمر را زیاد کرده، از چرب شدن لباس جلوگیری کرده و بینایی انسان را زیاد می‎کند".کافی، ج 6، ص 290، ح 3.

7 - امام علی (ع): "آزار و اذیت نکردن دیگران، تکریم و احترام شخص سالخورده، صله رحم، قطع نکردن درختان تر و تازه مگر هنگام ضرورت، خوب وضو گرفتن و حفظ سلامتی و تندرستی بدن باعث درازی عمر می‎گردد".بحارالانوار، ج 73، ص 319.

8 - امام علی (ع): "کسی که اراده عمر جاودانه و بقا دارد - گرچه بقایی برای انسان نخواهد بود - ردا و چیزی را که بر دوشش می‎اندازد خفیف و سبک وزن قرار دهد،در روایت دیگری حضرت فرموده اند: مراد سبک بودن قرض وبدهکاری است؛ همان،ج 59،ص 267،ح 43. صبح زود صبحانه بخورد، و آمیزش و نزدیکی را کم نماید".همان، ص 262، ح 19.

9 - امام باقر(ع): "نیکی به پدر و مادر و صله رحم بر عمر انسان می‎افزاید".همان، ج 71، ص 83.

10 - امام باقر(ع): "به جا آوردن حج فقر را برطرف می‎کند، صدقه بلاها را دور می‎کند، نیکوکاری عمر انسان را زیاد می‎کند".همان، ص 85.

ناوبری کتاب