صفحه ۴۰۸

به وظایفش عمل نماید مستحق چنین الطاف و رحمتهایی از جانب پروردگار است.

رسول خدا(ص) می‎فرمایند: "همانا خداوند متعال هر صبح و شام به صورت سالمند با ایمان نظر کرده و چنین می‎گوید: بنده ام ! سن تو بالا رفته، استخوانت نازک و سست شده، پوستت نازک و رقیق گشته، اجل و مرگت نزدیک گشته، و وقت وارد شدن تو بر من رسیده است، پس از من شرم و حیا کن (به وظایفت عمل کن و گناه نکن) من از موهای سفید تو خجالت می‎کشم که تو را با آتش بسوزانم".همان، ح 12.

دلم می‎دهد وقت وقت هر لحظه. این امید ____ که حق شرم دارد ز موی سپید
عجب دارم ار شرم دارد ز من ____ که شرمم نمی آید از خویشتن

امام صادق (ع) می‎فرماید: "خداوند حیا و شرم می‎کند که افراد هشتاد ساله را عذاب کند. در قیامت شخص پیر را به محشر می‎آورند و نامه عملش را به او می‎دهند، در آن قسمت از نامه عملش که به طرف مردم است و می‎توان آن را مشاهده نمود جز بدیهایش نوشته نشده است، پس بر او سخت می‎گذرد و می‎گوید: پروردگارا ! آیا دستور می‎دهی مرا به آتش افکنند؟ خداوند جبار در جواب می‎فرماید: ای کهنسال ! من شرم می‎کنم تو را عذاب کنم با وجود این که تو در دنیا برای من نماز به پا می‎داشتی، بنده مرا به سوی بهشت روانه سازید".همان، ح 11.

کرم بین و لطف خداوندگار ____ گنه بنده کرده است و او شرمسارگلستان، دیباچه، ص 29.

چند توصیه:

1 - قوانین اسلام بر مبنای سختگیری قرار داده نشده و هرگز درصدد وارد کردن مشقت شدید بر مسلمانان نمی باشد؛ نمونه های زیر شاهد این مطلب است:

ناوبری کتاب