صفحه ۴۰۷

در این دوران انسان نسبت به انجام کارهایی که چه بسا عذر جوانان به واسطه انجام آن پذیرفته است معذور نخواهد بود.

چون پیر شدی ز کودکی دست بدار ____ بازی و ظرافت به جوانان بگذار

پس شایسته است انسان پس از پشت سر گذاشتن چهل سالگی وقت بیشتری برای رسیدگی به امور روحی ومعنوی خود مصرف نماید و ارتباط خود را با پروردگار هستی بخش با تلاوت و ذکر و دعا و راز و نیاز پیوسته محفوظ دارد.

در پاره ای از احادیث آمده است: "فردی که پنجاه سالش تمام شده شایسته است خود را مثل کسی که در حال "نزع" و حالت جانسپاری است فرض کند".همان، ص 389، ح 6. یعنی: به سرعت از خویش حسابرسی کند و از گناهان خود توبه نماید.

امام صادق (ع) می‎فرماید: "وقتی به سن شصت سالگی رسیدی دیگر خود را جزء مردگان به حساب آور".همان، صص 390 - 391، ح 12.

شخصی که در دوران پیری و کهنسالی مراقب رفتار خویش باشد مورد رحمت و لطف پروردگار قرار گرفته و از پاداشها و ثوابهای مخصوص که خداوند برای انسان در این دوره زندگی در نظر گرفته بهره مند می‎گردد.

پیامبراکرم (ص): "... وقتی انسان به پنجاه سالگی رسید خداوند حسابش را آسان می‎نماید، زمانی که به شصت سالگی رسید خداوند به او توفیق ناله و انابه به درگاهش را خواهد داد، هنگامی که هفتاد ساله شد خدا و اهل آسمان او را دوست می‎دارند، آنگاه که هشتاد ساله گشت خداوند حسناتش را قبول و از بدیهایش در می‎گذرد، و چون نود سالش پر شد خداوند تمام گناهان گذشته و آینده او را خواهد بخشید، در چنین زمانی او "اسیر خدا در زمین" نامیده می‎شود و شفاعتش در میان خانواده اش مورد قبول خداوند واقع می‎شود".همان، ص 390، ح 10.

آری حقیقتا، کسی که با وجود مشکلات و سختیهای دوران پیری تلاش می‎کند تا

ناوبری کتاب