صفحه ۴۰۴

1 - پیامبراکرم (ص): "تجلیل افراد سالخورده مسلمان تجلیل از خداوند است".وسائل الشیعة، باب 67 از ابواب احکام العشرة، ح 8، ج 12، ص 99.

2 - پیامبراکرم (ص): "کسی که به خاطر سالمندی و گذشت عمر برای فرد سالخورده ای فضیلت قائل شود و بدین جهت او را تکریم نماید خداوند از سختی روز قیامت او را در امان خواهد داشت".همان، ح 9.

3 - پیامبراکرم (ص): "جوانی به فرد سالمندی احترام نمی کند مگر این که خداوند برای او مقدر می‎کند که در سن پیری اش کسی او را احترام نماید". "برکت همراه پیران و بزرگان شماست". "انسان سالمند در میان خانواده اش همانند پیامبری در میان امتش می‎باشد".بحارالانوار، ج 72، ص 137، ح 4.

4 - پیامبراکرم (ص): "سالخوردگان را تکریم کن تا دوست و همنشین من در قیامت باشی".همان.

5 - امام سجاد(ع): "حق شخص سالخورده آن است که حرمت پیری او نگه داری، او را بر خود مقدم داری، در برخورد و معاشرت با او خصمانه عمل ننمایی، در رفتن بر او سبقت نگیری و پیشاپیش او راه نروی، نادانش نشماری، و اگر رفتار جاهلانه ای از او نسبت به تو سرزد تحمل نمایی".تحف العقول، ص 270، رقم 43.

پس بر همه ما لازم است در تمام صحنه های زندگی حقوق سالمندان را رعایت نموده و با آنها برخورد مؤدبانه و خالی از هر گونه تحقیر داشته و در جهت رفع مشکلات آنها تلاش نموده و از رنجاندن آنها به شدت پرهیز نماییم.

بگیر ای جوان دست درویش پیر ____ نه خود را بیفکن که دستم بگیر
خدا را بر آن بنده بخشایش است ____ که خلق از وجودش در آسایش است

در صورتی که فرد سالخورده پدر یا مادر انسان باشد تجلیل و احترام او از اهمیت فوق العاده و مضاعفی برخوردار است؛ والدین در سن پیری و کهولت به خاطر شرایط بدنی و روحی نیازمند محبت و حمایت بیشتری هستند، آنها ممکن است به جایی

ناوبری کتاب