صفحه ۴۰۳

آن که به این مرحله برسد و پیش از آن که نشاط و زیبایی اش به پژمردگی گراید باید از گلستان زندگی خویش گلها بچیند و توشه راه آخرتش را از این جهان برگیرد، وگرنه روزی از خواب غفلت بیدار می‎شود که دیگر نتیجه ای نخواهد داشت.

قضا روزگاری ز من در ربود ____ که هر روزی از وی شبی قدر بود
من آن روز را قدر نشناختم ____ بدانستم اکنون که در باختم

در حدیثی از پیامبراکرم (ص) خطاب به "ابوذر" چنین آمده است: "اغتنم خمسا قبل خمس: شبابک قبل هرمک ..."بحارالانوار، ج 74، ص 75. یعنی: ای ابوذر ! پنج چیز را قبل از فرارسیدن پنج حالت غنیمت شمر: جوانی ات را قبل از پیری، سلامتی ات را قبل از بیماری، بی نیازی ات را قبل از تنگدستی، آسودگی خاطرت را قبل از گرفتاری، و حیات و زندگی ات را قبل از مردن.

هر دم از عمر می‎رود نفسی ____ چون نگه می‎کنم نماند بسی
ای که پنجاه رفت و در خوابی ____ مگر این پنج روز دریابی
خجل آن کس که رفت و کار نساخت ____ کوس طبل. رحلت کوچ نمودن. زدند و بار نساخت گلستان، دیباچه، ص 33.

پروردگارا ! به ما سعادت استفاده صحیح از تمامی فرصتهای زندگی در مسیر توشه برداری برای آخرت عنایت نما؛ خداوندا ! ما را در امتداد زندگی توفیق و سربلندی و عزت بخشیده و از هر گونه خواری و مذلت، تحقیر، زمین گیر شدن، و سر بار دیگران بودن محفوظ بدار.

احترام و تکریم سالخوردگان:

در قوانین و دستورات دین اسلام جایگاه ویژه ای برای افراد پیر و سالمند وجود دارد و مسلمانان نسبت به احترام و بزرگداشت این گونه افراد و رعایت نهایت ادب در برخورد با آنها بسیار سفارش شده اند؛ به چند نمونه زیر توجه نمایید:

ناوبری کتاب