صفحه ۴۰

9 - از نشستن بر کف حمام مخصوصا حمامهای عمومی خودداری کنید.

10 - از حوله و وسایل حمام دیگران حتی نزدیکان خود استفاده نکنید.

11 - پس از هر بار استحمام حوله و وسایل شخصی حمام را کاملا شسته و در زیر نور آفتاب و هوای آزاد خشک نمائید.

12 - معاینه محل بخیه ها و دستگاه تناسلی یک هفته پس از زایمان ضروری است.

13 - انجام پاپ اسمیر (آزمایش سرطان رحم) هر سال یک بار تا سه نوبت، و در صورت طبیعی بودن نتیجه آنها هر سه سال یک بار برای تمامی خانمهای همسردار ضروری است.

14 - رعایت نکات بهداشتی را به دختران خود آموزش دهید.

15 - نکات بهداشتی مربوط به دستگاه تناسلی را در مورد نوزادان دختر و دختران زیر سه سال که شستشوی آنها به عهده شماست رعایت نمائید.برگرفته از جزوه طرح آگاه سازی جامعه، واحد بهداشت خانواده مرکز قم.

ناوبری کتاب