صفحه ۳۹۸

(مسأله 9) عده ای که زن در صورت آمیزش اشتباهی با او باید نگه دارد به مقدار عده طلاق است؛ و در طی مدت عده شوهر نباید با او نزدیکی کند؛ ولی در صورتی که زن بی شوهر باشد، کسی که با او نزدیکی کرده می‎تواند در زمان عده با او ازدواج نماید.

(مسأله 10) زنی که رحمش را برداشته یا لوله های رحمش را بسته است باز هم واجب است در تمام مواردی که نیازمند نگه داشتن عده است عده نگه دارد.

ناوبری کتاب