صفحه ۳۹۴

و ناراحتی زن طلاق داده شده پس از گذشت سه ماه از بین می‎رود، ولی سوز و گداز زن شوهر مرده خاموش نمی گردد مگر بعد از چهار ماه و ده روز".وسائل الشیعة، همان، باب 30، ح 3، ص 237.

مقدار عده وفات:

زنی که شوهرش از دنیا رفته دارای یکی از دو حالت زیر است:

1 - آبستن و باردار نیست؛ که در این صورت باید تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و از شوهر کردن خودداری نماید؛ خواه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یا نه، ازدواج دائم باشد یا موقت، زن صغیره باشد یا بالغ، بلکه اگر زن به حد یائسگی رسیده باشد نیز باید عده نگه دارد.

2 - آبستن است؛ که در این صورت اگر از زمان مرگ شوهر تا زمان زایمان بیش از چهار ماه و ده روز طول بکشد مدت زایمان را باید عده قرار دهد، و اگر زایمان پیش از چهار ماه و ده روز انجام شود باید مقدار عده را چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهر قرار دهد.

چند مسأله:

(مسأله 1) ابتدای عده وفات از هنگامی است که زن از مرگ شوهر آگاه می‎شود، هر چند ماهها پس از مردن شوهر باشد.

(مسأله 2) زن باید در ایام عده وفات علاوه بر شوهر نکردن از انجام کارهای زیر نیز خودداری نماید:

1 - پوشیدن لباس رنگارنگ، در صورتی که زینت حساب شود؛ 2 - سرمه کشیدن؛ 3 - هر کاری که زینت حساب شود؛ مانند آرایش.

ولی نظافت بدن و لباس، شانه کردن مو، گرفتن ناخن، رفتن حمام و سکونت در خانه تزیین شده مانعی ندارد.

ناوبری کتاب