صفحه ۳۹۰

نمی کند، و خدا به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد".سوره طلاق (65): آیات 6 - 7.

در این آیه علاوه بر سفارش حفظ حقوق زن طلاق داده شده به حقوق کودک به دنیا آمده هم توجه شده تا مبادا اختلافات دو همسر منافع کودک را در معرض خطر قرار دهد و از نظر جسمی یا از نظر عاطفی دچار مشکل سازد؛ و بدین جهت به زن و مرد سفارش شده که کارهای خود را با مشاوره و توافق یکدیگر انجام داده و در این باره به طور شایسته تصمیم بگیرند و منافع نوزاد بی دفاع را فدای ناسازگاری خویش قرار ندهند، و از طرف دیگر اگر این اختلافات به طول انجامید کودک را به دیگری سپرده تا به وی شیر دهد.

طرح جدایی زن و شوهر در این دو آیه و سایر آیات قرآن کریم به گونه ای پی ریزی شده است که غالبا امکان بازگشت برای دو همسر وجود دارد، از نظر قرآن در طول مدتی که زن در حال عده است شوهر بایستی با وی رفتاری تواءم با احترام و محبت داشته باشد، ودر صورت تصمیم بر جدایی از هر گونه بی مهری، ظلم، بدگویی و خشونت در مورد همسرش پرهیز نماید.

قرآن کریم در این زمینه می‎فرماید: (فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف )همان، آیه 2. یعنی: "و هنگامی که عده آنها (زنهایی که طلاق رجعی داده شده اند) سر آمد (و به آخر عده شان نزدیک شدند) یا آنها را به طرز شایسته ای نگه دارید و یا به طرز شایسته ای رها نموده و از آنها جدا شوید".

ناگفته نماند زن نیز نباید در مدت عده از خانه شوهر به خانه دیگری منتقل شود،وسائل الشیعة، باب 18 از ابواب العدد، ج 22، صص 212 - 214. و در این مدت شوهر در صورتی که واقعا از وضع خود پشیمان شده و بخواهد به طور جدی زندگی خانوادگی را از سرگیرد برای مراجعه به همسر از دیگران سزاوارتر است و حق رجوع برای او قرار داده شده است.

به هر حال همان طور که برای این گونه زنان حقوقی در نظر گرفته شده در مقابل

ناوبری کتاب