صفحه ۳۸۷

خانه شوهر باقی مانده سفارش شده است که خود را زینت و آرایش نموده و از ژولیدگی و نامرتبی پرهیز نماید.

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "زنی که طلاق داده شده سرمه نماید، خود را به حنا و مانند آن خضاب کند، خود را خوشبو کند، و هر گونه لباسی که دوست دارد بپوشد؛ چرا که خداوند عزوجل می‎فرماید: (لعل الله یحدث بعد ذلک امرا) چه بسا زن به واسطه این کارها در دل شوهر نفوذ کند و شوهر دوباره به او رجوع نماید".وسائل الشیعة، باب 21 از ابواب العدد، ح 2، ج 22، ص 217.

و نیز از حضرت علی (ع) چنین نقل شده است: "وقتی مردی از زنش با طلاقی که در آن می‎تواند رجوع کند جدا شد (در زمان عده) برای وارد شدن به جایی که زن قرار دارد نیازی به اجازه گرفتن ندارد...".مستدرک الوسائل، باب 19 از ابواب العدد، ح 2، ج 15، ص 357.

دوم: حفظ نسل و مشخص شدن وضعیت زن از نظر بارداری؛ زنی که شوهر با وی آمیزش و نزدیکی نموده چون امکان دارد باردار شده باشد، در صورتی که بلافاصله پس از طلاق شوهر جدید نماید وضع فرزند نامشخص گشته و حق شوهر اول در این زمینه پایمال می‎گردد.

در روایت معتبری از امام باقر یا امام صادق (ع) آمده است: "عده زن از آب (نطفه مرد) سرچشمه می‎گیرد".وسائل الشیعة، همان، باب 1، ح 1، ص 175.

در روایت دیگری از امام محمد تقی (ع) آمده است: "عده زنی که طلاق گرفته گذشتن سه حیض قرار داده شده به خاطر این که معلوم شود در رحم او فرزندی وجود ندارد".همان، باب 30، ح 2، ص 236.

مقدار عده طلاق و جدایی:

الف - زنی که به واسطه طلاق در ازدواج دائم از شوهر خود جدا شده و نیازمند

ناوبری کتاب