صفحه ۳۸۶

3 - زنی که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد.

گرچه علت اصلی نگهداری عده طلاق و جدایی به طور کامل مشخص نیست، ولی با دقت در آیات قرآن مجید و روایات معصومین (ع) می‎توان به دو فلسفه اساسی زیر پی برد:

اول: نگه داشتن عده به مرد و زنی که به واسطه طلاق از هم جدا شده اند این فرصت را می‎دهد که اگر تحت تأثیر برخی هیجانات به چنین اقدامی دست زده اند پیش از آن که با فرد دیگری ازدواج نمایند در مدت عده در کار خود تجدید نظر نموده و مجالی برای بازگشت و از بین بردن عوامل جدایی پیدا نمایند.

بسیار مشاهده شده که در اثر عوامل مختلف گاهی بر اثر یک اختلاف جزئی حس انتقام جویی در زن یا مرد شعله ور شده و به واسطه آن فروغ عقل و وجدان وی خاموش گشته و در چنین حالتی کار به جدایی می‎کشد؛ ولی پس از گذشت زمان، طوفان خشم و غضب آنها فرو نشسته و زن و مرد به خود آمده و از کرده خود پشیمان می‎شوند.

اسلام با قراردادن چنین مهلتی - خصوصا این که زن در دوران عده طلاق رجعی باید در خانه مرد باقی بماند و بناچار زن و مرد یک معاشرت دائمی چند ماهه خواهند داشت - این فرصت را به دو همسر داده است که دور از هر گونه عصبانیت و هیجانی ابرهای تیره نزاع و دشمنی را از آسمان زندگی دور نموده و نسبت به آینده خود تصمیم بگیرند.

خداوند متعال پس از بیان عده زن و برخی احکام آن، چون بیرون نکردن زن از خانه در زمان عده در صورتی که مرتکب عمل زشتی نشود، چنین می‎گوید: (لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا)سوره طلاق (65): آیه 1. یعنی: "تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این کاری نو (وسیله اصلاح آن دو را) پدید آورد".

بر همین اساس در روایات متعدد به زنی که طلاق رجعی گرفته و مدت عده در

ناوبری کتاب