صفحه ۳۸۵

"عده زن" به ایامی گویند که بعد از گذشت آن زن می‎تواند دوباره شوهر نماید؛راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 550. پس از آن که شوهر زن از دنیا رفت یا به هر دلیلی زن از شوهر خود جدا شد، خواه با خواندن صیغه طلاق در عقد دائم باشد یا با تمام شدن یا بخشیدن مدت توسط شوهر در عقد موقت باشد یا به واسطه فسخ عقد باشد - مثلا زن به واسطه دیوانه بودن مرد عقد را به هم بزند - زن بایستی مدتی را که در شرع مقدس تعیین شده به عنوان "عده" صبر کند، و در این مدت از ازدواج با مرد دیگر خودداری نماید.

بنابراین عده زن بر دو قسم است: 1 - عده طلاق و جدایی؛ 2 - عده وفات؛ که در زیر به طور جداگانه به شرح هر یک می‎پردازیم:

الف - عده طلاق و جدایی

زنی پس از جدایی از شوهر نیازمند نگهداری عده است که اولا: نه سال او تمام شده باشد و به سن یائسگی نیز نرسیده باشد، و ثانیا: شوهر با او نزدیکی کرده باشد.

بنابراین زنان زیر پس از اجرای طلاق در عقد دائم و تمام شدن مدت عقد یا بخشیده شدن آن توسط شوهر در عقد موقت نیازمند نگه داشتن عده نیستند و می‎توانند بلافاصله شوهر نمایند.

1 - دختری که پیش از آن که نه سالش تمام شود به عقد دائم یا موقت کسی درآمده و پیش از تمام شدن نه سالش از او جدا شده باشد.

2 - زنی که زمان حیض شدن او پایان یافته و به حد یائسگی رسیده باشد.

ناوبری کتاب