صفحه ۳۸۱

(مسأله 10) در صورتی که زن پس از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است یا پس از عقد شوهر دیوانه شود، هر چند بعد از آمیزش و دخول باشد، زن "حق فسخ" دارد، یعنی می‎تواند بلافاصله پس از آگاهی از این امر عقد را به هم بزند و بدون طلاق از آن مرد جدا شود؛ و اگر پس از اطلاع پیدا کردن از دیوانگی شوهر فورا عقد را به هم نزند بنابر احتیاط واجب حق فسخ او ساقط می‎شود، مگر این که نسبت به داشتن چنین حقی یا نسبت به فوری بودن آن آگاهی نداشته باشد، که در این صورت پس از اطلاع و آگاهی باز هم می‎تواند فورا از مرد جدا شود.

ناوبری کتاب