صفحه ۳۷۸

گفتم: فهمیدم چه کنم، راه چاره را پیش من گذاشتی".همان، ح 3، ص 11.

لازم به تذکر است همان گونه که پیوند زناشویی و ادامه زندگی باید همراه با معیارهای انسانی باشد طلاق نیز بایستی به طرز شایسته و صحیح و به دور از هر گونه خشونت و ظلم و ستم و بی احترامی نسبت به یکدیگر انجام گیرد؛ (سرحوهن سراحا جمیلا)سوره احزاب (33): آیه 49. یعنی: "آنان را به طور شایسته و مناسب رها نمایید".

اقسام طلاق:

طلاق به طور کلی بر دو قسم است: "طلاق بائن" و "طلاق رجعی"؛ و شرح هر کدام بدین قرار است:

الف - طلاق بائن؛ و آن طلاقی است که پس از اجرای آن مرد حق ندارد بدون عقد مجدد زن را به همسری خود برگرداند.

طلاق بائن در شش مورد زیر است:

1 - طلاق دختری که نه سال او تمام نشده باشد.

2 - طلاق زنی که زمان حیض شدن او پایان یافته و یائسه شده باشد.

3 - طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.

4 - طلاق سوم زنی که شوهرش او را سه مرتبه طلاق داده باشد.

5 - "طلاق خلع" و آن طلاقی است که زن به هر دلیل از شوهرش بیزار شده و به هیچ وجه حاضر به زندگی با او نباشد؛ در این مورد زن مهریه یا مال دیگر خود را - چه بیشتر از مهریه باشد یا کمتر - به شوهر می‎بخشد تا در برابر آن بخشش او را طلاق دهد.

6 - "طلاق مبارات" و آن طلاقی است که زن و شوهر هیچ کدام یکدیگر را نخواهند و زن مهریه خود یا مال دیگری را به مرد ببخشد که او را طلاق دهد.

ناوبری کتاب