صفحه ۳۷۵

4 - برای جلوگیری از طلاقهای بی رویه، به زنان که غالبا از عواطف و احساسات زیادی برخوردار هستند و ممکن است تحت تأثیر احساسات و اغفال دیگران واقع شوند - جز در پاره ای موارد - اجازه طلاق داده نشده است.

5 - به کسی که دو مرتبه همسر خویش را طلاق داده و هر بار در بین عده به او رجوع نموده یا هر بار پس از گذشتن زمان عده دوباره با او ازدواج نموده، در صورتی که برای مرتبه سوم او را طلاق دهد اجازه رجوع و بازگشت داده نشده و آن زن بر او حرام می‎گردد؛ مگردر صورت وجود "محلل" به این معنا که پس از گذشت عده زن فرد بالغی با آن زن ازدواج دائم نماید و با او آمیزش و نزدیکی کند، و بنابر احتیاط واجب نزدیکی از جلو باشد و به گونه ای باشد که هر دو طرف لذت ببرند، بلکه احتیاط آن است که منی هم انزال شده باشد، با چنین شرایطی اگر شوهر دوم از دنیا برود یا زن را طلاق دهد، شوهر اول می‎تواند پس از گذشت عده طلاق در صورت طلاق و پس از گذشت عده وفات در صورت مرگ شوهر دوم با آن زن دوباره ازدواج نماید.

با توجه به آنچه گفته شد چون شوهر می‎داند در صورتی که همسر خود را برای بار سوم طلاق دهد دیگر به او دسترسی پیدا نخواهد کرد مگر با وجود محلل، غیرت و تعصبش برانگیخته شده و از طلاق زن خودداری می‎نماید.

6 - پرداخت مهریه زن هر چند به مقدار زیادی باشد.

جدایی راهگشا:

این حقیقت را نباید نادیده گرفت که در برخی موارد به واسطه بروز برخی مسائل افق زندگی برای زن و مرد تیره گشته و ادامه زندگی مشترک آنان غیر ممکن یا طاقت فرسا می‎گردد؛ در این گونه موارد که کار به بن بست کشیده و به هیچ وجه قابل اصلاح نیست و اصرار و پافشاری بر ادامه زندگی زناشویی سرچشمه مشکلات و مفاسد بسیاری خواهد بود، چاره ای جز جدایی زن و مرد از یکدیگر وجود ندارد؛ و در این صورت نه تنها طلاق امر مبغوض و مذمومی به حساب نمی آید بلکه کار مورد پسند و عقلایی خواهد بود.

ناوبری کتاب