صفحه ۳۷۴

ایجاد می‎کند، همانا خداوند دانا و آگاه است".سوره نساء (4): آیه 35.

دادگاه صلح خانوادگی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آنها بدین قرار است:

الف - در این نوع دادگاه احساس مسؤولیت ویژه ای جهت حل و فصل اختلاف زن و شوهر وجود دارد؛ زیرا هر دو داور از خویشان طرفین دعوا بوده، و جدایی یا صلح آنان در زندگی دو داور هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسؤولیت های ناشی از آن تأثیر بسزایی دارد.

ب - زن و شوهر به علت شرم و حیا از حضور خویشاوندانی که به عنوان داور تعیین شده اند از افشای برخی اسرار که باعث رنجش یکدیگر می‎شود و زندگی را از آن پس بر آنها تلخ می‎کند خودداری می‎نمایند.

ج - بدون هیچ گونه تشریفات و در کمترین مدت دادگاه تشکیل شده و به حل مشکل زن و شوهر می‎پردازد، و از مشکلات و هزینه های سرسام آور و سرگردانی های دادگاههای معمولی در آن خبری نیست.

گذشته از آنچه گفته شد در قوانین اسلام شروط و محدودیت های زیادی برای انجام طلاق قرار داده شده که بعضی از آنها به شرح زیر است:

1 - لزوم حضور دو شاهد عادل در هنگام خواندن صیغه طلاق؛ و حال آن که در هنگام خواندن عقد ازدواج حضور شاهد لازم نبود؛ قرار دادن چنین شرطی چه بسا باعث شود که اجرای طلاق به آسانی واقع نشود، علاوه بر آن ممکن است حضور آن دو شاهد خود وسیله ای برای اصلاح زن و مرد گردد.

2 - لزوم وقوع صیغه طلاق - مگر در مواردی که خواهد آمد - در زمانی که همسر در حال دیدن خون حیض یا نفاس نباشد.

3 - در مواردی در صورت انجام آمیزش جنسی بین دو همسر بایستی زن بعد از آمیزش عادت ماهیانه شود و پس از پاک شدن وی صیغه طلاق اجرا گردد.

ناوبری کتاب