صفحه ۳۷۱

طلاق منفورترین حلال

در فصل های پیش گفته شد از نظر اسلام ازدواج و تشکیل خانواده بهترین و با ارزشترین نهادی است که در جامعه پایه گذاری می‎گردد، و در مقابل طلاق و جدایی و هر چه که به فروپاشی این نهاد با ارزش کمک کند مبغوض و ناپسند خواهد بود؛ به چند سخن از سخنان ستارگان فروزان آسمان دانش و اندیشه در این باره توجه نمایید:

1 - پیامبراکرم (ص): "هیچ کاری نزد خداوند متعال مبغوضتر از این که اساس خانه ای در اسلام با طلاق و جدایی ویران گردد نخواهد بود".وسائل الشیعة، باب 1 از ابواب مقدمات الطلاق، ح 1، ج 22، ص 7.

2 - پیامبراکرم (ص): "ازدواج نمایید و از یکدیگر جدا نشوید؛ چرا که به واسطه طلاق و جدایی عرش خداوند به لرزه در می‎آید".همان، ح 7، صص 8 - 9.

3 - پیامبراکرم (ص): "هر زنی که بدون دلیل از شوهرش درخواست طلاق نماید بوی خوش بهشت بر او حرام خواهد بود".مستدرک الوسائل، باب 1 از ابواب مقدمات الطلاق، ح 7، ج 15، ص 280.

4 - امام باقر(ع): "رسول خدا به مردی برخورد نموده و از او سؤال کردند: با زنت چه کردی ؟ گفت: طلاقش دادم. حضرت گفت: بدون هیچ گونه بدی که از او سر بزند؟ گفت: بله. پس از چندی آن مرد با زن دیگری ازدواج نمود، پیامبر(ص) به او برخورد نمود و پرسید: ازدواج کردی ؟ گفت: بله. دفعه سوم حضرت به او برخورد نمود و پرسید: زنت چه شد؟ گفت: طلاقش دادم. حضرت فرمود: بدون این که کار بدی از او

ناوبری کتاب