صفحه ۳۷

از خود او سؤال کن و بپرس این کارهایی که انجام می‎دهی از کجا سرچشمه می‎گیرد، خود او به تو خواهد گفت: از ناحیه شیطان.وسائل الشیعة، باب 10 از ابواب مقدمة العبادات، ح 1، ج 1، ص 63.

کار شیطان فریب و تزیین و مخفی کردن باطل در لعابی از حق است، رهروان راه حق نباید منتظر باشند که شیطان را در چهره و قیافه اصلی او ببینند؛ پس افرادی که مبتلا به بیماری وسواس هستند باید با یاری خواستن از خداوند متعال و با مراجعه به افراد متخصص و روان شناسان ماهر به معالجه خویش بپردازند.

از برخی روایات استفاده می‎شود که برای برطرف شدن وسوسه های شیطانی گفتن ذکر: "لا حول و لا قوة الا بالله" مؤثر است.همان، باب 47 از ابواب الذکر، ج 7، ص 217.

در برخی دیگر از روایات گفتن ذکر "بسم الله و بالله، توکلت علی الله، أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم" پیشنهاد شده است.همان، باب 31 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح 1، ج 8، صص 249 - 250.

چند مسأله:

(مسأله 1) چیزی که قبلا پاک بوده و انسان شک می‎کند نجس شده یا نه، پاک می‎باشد؛ و جستجو و تحقیق برای علم پیدا کردن به نجاست آن لازم نیست.

(مسأله 2) اگر چیزی با چند واسطه به نجس اصلی مرتبط شود و زیادی واسطه به سه یا بیش از آن برسد به گونه ای که در نظر مردم حکم به سرایت نجاست نشود، اجتناب از آن لازم نیست. مثلا اگر دست فردی به واسطه برخورد با ادرار نجس شود، بعد دست فرد دیگری به آن دست نجس برسد، سپس فرد دوم با شخص دیگری دست بدهد، و بعد از آن فرد سوم با شخص چهارم دست بدهد، در صورتی که عین نجاست از هیچ یک از این افراد به دیگری منتقل نشود دست فرد چهارم نجس نمی باشد.

(مسأله 3) اگر دهان یا بینی خون بیفتد و آب دهان یا بینی در داخل به خون برسد

ناوبری کتاب