صفحه ۳۶۵

د - در برخی روایات گفته شده: "هنگام دادن هدیه و تحفه از دختران شروع نموده آنگاه آن را به پسران بدهید".همان، باب 3 از ابواب النفقات، ح 1، ص 514.

4 - به وعده ای که به فرزند خویش می‎دهیم وفا نمائیم؛ در حدیثی از امام کاظم (ع) چنین نقل شده: "هنگامی که به کودکان خود وعده می‎دهید به آن پایبند بوده و عمل نمایید؛ چرا که کودکان تصور می‎کنند شما روزی دهنده آنها هستید؛ همانا خشم خداوند عزوجل برای چیزی همانند خشم او برای (از دست رفتن حقوق) زنان و کودکان نمی باشد".همان، باب 88 از ابواب احکام الاولاد، ح 5، ص 484.

پسری را پدر وصیت کرد ____ کای جوانمرد یاد گیر این پند
هر که با اهل خانواده. خود وفا نکند ____ نشود دوست روی محبوب. و دولتمند

5 - پس از این که کودکان مقداری بزرگ شدند و بد و خوب را از هم تشخیص دادند رختخواب آنها را جدا نموده و از خوابیدن دو کودک در یک رختخواب جلوگیری شود؛ در برخی روایات انجام این کار هنگام شش سالگی و در روایات متعددی هنگام ده سالگی بیان شده است.وسائل الشیعة، همان، باب 74، صص 460 - 461.

پسر چون ز ده برگذشتش سنین ____ ز نامحرمان گو فراتر نشین
بر پنبه آتش نشاید فروخت روشن کردن، مخفف افروخت. ____ که تا چشم برهم زنی خانه سوخت بوستان، باب هفتم، در عالم تربیت، ص 164.

6 - زن و شوهر از نزاع و کشمکش و مطرح کردن اختلافات خانوادگی در حضور فرزندان به شدت خودداری نمایند؛ چرا که این کار عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت، که در اینجا به چند نمونه آن اشاره می‎شود:

الف - کانون خانواده که بایستی محل آسایش فرزند باشد ناامن گشته و فرزند

ناوبری کتاب