صفحه ۳۶۴

در این دو فرزند - خصوصا یوسف - آثار نبوغ و بزرگی را مشاهده نموده بود؛ ولی با این حال این گونه موارد ظرافت و مراقبت بیشتری می‎طلبد.

همچنین والدین نباید بین پسر و دختر فرق بگذارند؛ ولی متأسفانه در برخی خانواده ها مشاهده می‎شود که یکی از این دو را بر دیگری ترجیح داده و مزیت بیشتری برای وی قائل هستند.

امام صادق (ع) می‎فرمایند: "دختر "حسنه" و پسر "نعمت" است که خداوند به انسان ارزانی می‎نماید؛ و در قیامت بر حسنه به انسان پاداش و ثواب می‎دهند، ولی از نعمت بازخواست می‎نمایند".وسائل الشیعة، باب 5 از ابواب احکام الاولاد، ح 7، ج 21، ص 365.

پیش از پیدایش اسلام و در میان قبایل عرب دختردار شدن برای پدر و مادر ننگ به حساب می‎آمد، به طوری که هرگاه به یکی از آنها خبر داده می‎شد همسرت دختر زاییده رنگ چهره اش تغییر می‎کرد؛ ولی اسلام با این مسأله به شدت برخورد نمود و در مقام بیرون کردن این فکر جاهلی از سر مسلمانان برآمد؛ روایات گسترده ای هم که در زمینه ملاطفت و مهربانی با دختران و مشابه آن وارد شده در همین راستا می‎باشد؛ به چند نمونه از سخنان پیشوایان اسلام (ع) در این باره توجه نمایید:

الف - پیامبراکرم (ص): "دختران چه فرزندان خوبی هستند، آنها پر محبت، کمک کار انسان، انس گیرنده، با برکت و پاکیزه و پاک کننده هستند".همان، باب 4، ح 4، ص 362.

ب - پیامبراکرم (ص): "خداوند تبارک و تعالی رأفت و شفقتش بر دختران بیشتر از پسران است".همان، باب 7، ح 1، ص 367.

ج - امام صادق (ع): "اگر از خدا مرگ دختران خود را بخواهی و آنها بمیرند، روز قیامت پاداشی نخواهی داشت و در حال نافرمانی و عصیان به ملاقات پروردگار خود خواهی رفت".همان، باب 6، ح 1، ص 366.

ناوبری کتاب