صفحه ۳۶۳

نقل دیگری در همین ماجرا آمده که حضرت فرمودند: "تقوای الهی پیشه کنید و بین فرزندانتان به عدالت رفتار کنید، من بر کاری که ظلم و ستم در آن باشد شهادت نمی دهم".همان، رقم 45957.

تفاوت گذاشتن و تبعیض بین فرزندان، علاوه بر آن که باعث تنبلی فرزندی که ابراز علاقه بیشتری به وی شده می‎گردد و او را در مسیر زندگی از رشد و شکوفایی باز می‎دارد، چه بسا عواقب سوء و خطرناک زیر را برای سایر فرزندان به همراه داشته باشد:

الف - باعث کم شدن محبت و علاقه شان به پدر و مادر شده و در برخی موارد ممکن است این توهم برای آنها پیش بیاید که والدین دشمن آنها می‎باشند.

ب - آنها را دچار افسردگی و گوشه گیری و برخی بیماریهای روانی نموده و از ترقی و رشد باز می‎دارد.

ج - در صورتی که از کسی محبت کاذبی دیدند به سوی او جذب شده و چه بسا با یک لبخند او به انحراف و فساد کشیده می‎شوند.

د - نسبت به فرزندی که مورد توجه والدین قرار گرفته حسادت نموده و چه بسا به فکر انتقام از او برآیند؛ قرآن کریم در بیان ماجرای نقشه برادران حضرت یوسف (ع) چنین می‎گوید: "هنگامی که گفتند: یوسف و برادرش (بنیامین) نزد پدر از ما محبوبترند با این که ما جمعیتی نیرومند و کارساز هستیم... باید یوسف را بکشید و یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا محبت پدر یکپارچه متوجه شما گردد".سوره یوسف (12): آیات 8 - 9.

بدون شک ابراز علاقه حضرت یعقوب (ع) نسبت به "یوسف" و برادرش "بنیامین" روی حساب بود، چرا که اولا: آنها کوچکترین فرزندان او بوده و طبعا به حمایت و محبت بیشتری نیاز داشتند، و ثانیا: طبق برخی نقل ها مادر آنها "راحیل" از دنیا رفته بود و آنها محتاج شفقت و دلسوزی بیشتری بودند، و ثالثا: حضرت یعقوب

ناوبری کتاب