صفحه ۳۶۲

زیر چانه او و دست دیگر را زیر گلویش گذاشته و دهان خودش را بر دهان او گذاشت و او را بوسید.همان، ح 1.

در برخی کتابهای اهل سنت آمده است که حضرت علی (ع) حسن و حسین را که خردسال بودند بالا و پایین پرانده و در حال بازی و انس با آنها شعر زیر را می‎خواند:

حزقة حزقة ____ ترق عین بقة

پس آن بچه ها بالا رفته به طوری که پاهای خود را بر سینه حضرت می‎گذاشتند.مجدالدین أبوالسعادات، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج 1، ص 378؛ کنزالعمال، ج 16، ص 587، رقم 45965. حزقة : کسی که ناتوان بوده و گامهای خود را به سبب ضعف کوچک و نزدیک هم برمی دارد، و گفته شده به معنی شخص کوچکی است که شکم برآمده دارد (تپل). ترق: بالا برو. بقة : حشره کوچکی است، عین بقة : کنایه از چشم کوچک است. پس ترجمه جمله مذکور چنین می‎شود: تپلو آی تپلو بالا برو چشم کوچولو.

3 - بین فرزندان خود در ابراز علاقه و محبت تبعیض قائل نشویم؛ محبت و علاقه به یکی از فرزندان - خصوصا فرزند کوچکتر - گرچه امری قلبی بوده و از اختیار انسان خارج است، ولی والدین باید در حضور دیگر فرزندان از انجام کاری که نشان دهنده این مطلب است خودداری نمایند.

در روایتی آمده است که پیامبراکرم (ص) مردی را مشاهده نمود که یکی از دو فرزندش را بوسید و از بوسیدن دیگری خودداری نمود، حضرت به ایشان فرمودند: "چرا بین آنها عدالت و مساوات را رعایت ننمودی."وسائل الشیعة، همان، باب 91، ح 3، ص 487.

همچنین نقل شده است که فردی به نام "بشیر بن سعد" به همراهی یکی از فرزندانش پیش رسول خدا(ص) آمد و به حضرت گفت: من چیزی را به این فرزندم بخشیده ام و دوست دارم شما شاهد این بخشش باشید، حضرت فرمود: آیا فرزند دیگری هم داری ؟ گفت: آری، حضرت فرمود: آیا به بقیه فرزندانت چنین چیزی را بخشیده ای ؟ گفت: خیر، حضرت فرمودند: من بر این کار شهادت نمی دهم؛کنز العمال، همان، ص 585، رقم 45954. در

ناوبری کتاب