صفحه ۳۶۰

بیاموز پرورده را دسترنج ____ وگر دست داری چو قارون به گنج
مکن تکیه بر دستگاهی که هست ____ که باشد که نعمت نماند به دست
به پایان رسد کیسه سیم و زر ____ نگردد تهی کیسه پیشه وربوستان، باب هفتم، در عالم تربیت، ص 165.

ناگفته نماند که والدین در مسیر تعلیم و تربیت بایستی رعایت میانه روی و اعتدال را نموده و به فراخور سن کودک و درک وی بتدریج و گام به گام در این زمینه اقدام کنند، و از هر گونه شتاب و تندروی که باعث خستگی و افسردگی و سرخوردگی او می‎شود اجتناب نمایند؛ امام صادق (ع) می‎فرمایند: "فرزند هفت سال بازی می‎کند و هفت سال قرآن فرا می‎گیرد و هفت سال به فراگیری مسائل حلال و حرام می‎پردازد".وسائل الشیعة، باب 83 از ابواب احکام الاولاد، ح 1، ج 21، ص 475.

چهارم: فراهم نمودن اسباب ازدواج فرزند؛ در برخی روایات گفته شده یکی از حقوق فرزند بر عهده پدر آن است که وقتی به سن رشد و بلوغ رسید وسایل ازدواج او را فراهم آورد.همان، باب 86، ح 9، ص 482.

نکات سودمند:

1 - هرگز اطفال خردسال خود را به واسطه گریه نمودن کتک نزنیم؛ بلکه به گریه او ترتیب اثر داده و نسبت به وی شفقت و مهربانی نموده و به دنبال یافتن علت گریه او باشیم؛ در حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که گریه نوزاد ذکر پروردگار و دعای در حق پدر و مادر است.وسائل الشیعة، همان، باب 63، ح 1، ص 447.

امام صادق (ع) می‎فرمایند: "رسول خدا(ص) نماز ظهر را با مردم خواند ولی دو رکعت آخر نماز را کوتاه نمود، پس از نماز مردم گفتند: آیا در نماز اتفاقی افتاد؟

ناوبری کتاب