صفحه ۳۶

(مسأله 5) اگر ظرف یا بدن نجس به طوری چرب شود که در صورت آب کشیدن آب به آن نرسد، باید اول چربی آن را برطرف نمایند و سپس آن را آب بکشند.

(مسأله 6) اگر انسان بعد از دستشویی رفتن شک کند که مخرج ادرار یا مدفوع را تطهیر کرده یا نه، در صورتی که وسواس نباشد باید آن را تطهیر نماید.

مطلب دوم: پرهیز از وسواس

اعتدال و میانه روی در تمام کارها امری پسندیده و شایسته است، در مورد اجتناب از نجاسات و تطهیر چیزهای نجس نیز انسان نباید دچار افراط و تفریط گردد.

همان گونه که سهل انگاری در پرهیز از اشیاء نجس و اهمیت ندادن به مسأله پاکی و پاکیزگی با روح اسلام سازگار نیست، زیاده روی بیش از اندازه نسبت به این امر نیز که ناشی از وسواس است مورد پسند شرع مقدس اسلام نمی باشد. و در حقیقت فرد وسواسی دچار نوعی بیماری است که به واسطه خطورات و افکار بد و نامطلوب شیطان در دل و جان او پدید آمده است.

متأسفانه برخی از بانوان دچار نوعی وسواس در امر طهارت، نجاست، وضو، غسل، نماز و سایر عبادات هستند؛ و این امر باعث شده که از کارهای مهم و حتی از انجام پاره ای از واجبات خود نیز باز مانند.

این گونه افراد بایستی بدون توجه به وسوسه های نفسانی به متعارف مردم نگاه کنند و ببینند آنها در چه مواردی یقین به طهارت و نجاست و مانند آن پیدا می‎کنند و همانند آنها عمل نمایند.

اگر این دسته از بانوان به وسوسه های نفسانی خود اعتنا نمایند، شیطان در آنها طمع کرده و بتدریج در اعتقادات و امور روزمره آنها نیز شک و تردید ایجاد می‎نماید.

در حدیث معتبری از عبدالله بن سنان نقل شده است که فرمود: خدمت حضرت صادق (ع) عرض کردم که شخص عاقلی در وضو و نمازش دچار وسواس گردیده است، حضرت فرمودند: این چه عقلی است که او دارد در حالی که دنباله رو شیطان است ؟! به حضرت گفتم: چگونه او مطیع شیطان است ؟ حضرت فرمود:

ناوبری کتاب