صفحه ۳۵۹

قبال فرزند می‎باشد.

1 - پیامبراکرم (ص): "پدر یا مادری که به فرزند خویش قرآن را بیاموزد روز قیامت مورد خطاب قرار گرفته و دو جامه "حله" بر آنها پوشانیده می‎شود که از نور آنها صورت اهل بهشت روشن می‎گردد".همان، باب 83 از ابواب احکام الاولاد، ح 3، ج 21، ص 475.

2 - پیامبراکرم (ص): "هنگامی که معلم به کودک (بسم الله) را بیاموزد خداوند برای آموزگار و کودک و پدر و مادرش سند آزادی از دوزخ را می‎نویسد".مستدرک الوسائل، باب 60 از ابواب احکام الاولاد، ح 4، ج 15، ص 166.

3 - امام علی (ع): "حق فرزند بر پدر آن است که او را نام نیکو نهاده و خوب تربیت کرده و قرآن را به او آموزش دهد".نهج البلاغة، کلمات قصار، حکمت 399، ص 433.

4 - امام علی (ع): "فرزندان خود را به فراگیری علم و دانش امر نمایید".کنز العمال، ج 16، ص 584، رقم 45953.

5 - امام صادق (ع): "به نونهالان خود پیش از آن که افراد منحرف به سراغشان روند حدیث (و معارف دینی) بیاموزید".وسائل الشیعة، همان، باب 84، ح 1، ص 477.

بنی آدم از علم یابد کمال ____ نه از حشمت و جاه و مال و منال
چو شمع از پی علم باید گرفت ____ که بی علم نتوان خدا را شناخت
خردمند باشد طلبکار علم ____ که گرم است پیوسته بازار علم

در برخی روایات نسبت به آموزش پاره ای از فنون نیز به فرزندان سفارش شده است؛ پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: "به فرزندان خود شنا و تیراندازی بیاموزید".همان، باب 83، ح 2، ص 475.

همچنین در روایات متعددی گفته شده که اگر والدین می‎خواهند فرزند خود را بر کاری بگمارند، پیشه ای مناسب و آبرومندانه برای او انتخاب نمایند، و از اختیار شغل های پست و شغل هایی که در روح و روان او اثر نامطلوب می‎گذارد خودداری نمایند.همان، باب 21 از ابواب ما یکتسب به، ح 1 و 2 و 4، ج 17، صص 136 - 137.

ناوبری کتاب