صفحه ۳۵۵

نهایت سعی و تلاش خویش را در جهت فرمانبرداری از آنها به کار برد و در برخورد با آنها ادب و احترام را رعایت نماید، متقابلا والدین نیز باید حقوق فرزند خویش را محترم شمرده و مسؤولیتی را که در قبال وی به عهده دارند به بهترین صورت انجام دهند؛ برخی از حقوق فرزند بر پدر و مادر بدین قرار است:

اول: احترام و ابراز محبت به فرزند؛ یکی از بزرگترین عوامل موفقیت فرزند در صحنه های زندگی و حرکت او به سوی صلاح و رستگاری آن است که والدین همواره وی را مورد کرامت و احترام، محبت، رحمت و ارفاق قرار داده و شخصیت وی را حفظ نمایند؛ حفظ هویت و شخصیت فرزند تأثیر بسزایی در شکوفایی استعدادهای نهفته وی داشته و او را از گرفتار شدن در دام افراد ناشایست باز می‎دارد.

1 - پیامبراکرم (ص): "اکرموا اولا دکم و احسنوا آدابهم یغفر لکم"وسائل الشیعة، همان، باب 83، ح 9، ص 476. یعنی: فرزندان خویش را احترام و تکریم نموده و آنها را خوب تربیت نمایید تا مورد مغفرت و بخشش واقع شوید.

2 - پیامبراکرم (ص): "کودکان را دوست بدارید و مورد شفقت و مهربانی قرار دهید...".همان، باب 88، ح 3، ص 483.

3 - شخصی به پیامبراکرم (ص) گفت: در حق چه کسی نیکی نمایم ؟ حضرت فرمود: پدر و مادرت، گفت: آنها زنده نیستند، حضرت فرمود: پس به فرزندت نیکی نما.کنز العمال، ج 16، ص 584، رقم 45950؛ وسائل الشیعة، همان، ح 2.

4 - امام صادق (ع): "نیکی شخص به فرزندش مثل نیکی به پدر و مادرش می‎باشد".وسائل الشیعة، همان، ح 6، ص 484.

پدر و مادر بایستی در مواقع مختلف از راههای گوناگون محبت و علاقه خود را

ناوبری کتاب