صفحه ۳۵۳

بپزد و خانه را جارو نماید، و علی (ع) نیز متعهد شد که کارهای بیرون خانه از قبیل آوردن هیزم وغذا را انجام دهد".مستدرک الوسائل، باب 69 از ابواب مقدمات النکاح، ح 1، ج 14، صص 253 - 254.

فرزند صالح و شایسته:

یکی از نعمت های بزرگ خداوند برای خانواده وجود فرزند نیکوکار و شایسته است که با رفتار و کردار خویش اسباب سربلندی پدر و مادر را فراهم سازد؛ به چند سخن حکیمانه از پیشوایان دین (ع) در این باره توجه نمایید:

1 - پیامبراکرم (ص): "فرزند شایسته گل خوشبویی است که خداوند بین بندگانش تقسیم نموده است".وسائل الشیعة، باب 2 از ابواب احکام الاولاد، ح 1، ج 21، ص 358.

2 - پیامبراکرم (ص): "چند چیز باعث سعادت و خوشبختی فرد مسلمان است: همسر شایسته، خانه وسیع، وسیله سواری راهوار و فرزند صالح و نیکوکار..."بحارالانوار، ج 101، ص 98، ح 64.

3 - امام صادق (ع): "میراث خدا از بنده مؤمن خویش فرزند شایسته و درستکاری است که برای پدرش طلب مغفرت و بخشش نماید".وسائل الشیعة، همان، ح 6، ص 359.

4 - امام صادق (ع): "فرد مؤمن پس از مرگ به واسطه سه خصوصیت از ثواب و پاداش بهره مند می‎گردد: صدقه جاریه ای که در زمان زندگی اش قرار داده و هنوز آثارش باقی است، سنت و روش هدایتگرانه ای که بنا نهاده و پس از مرگ او نیز به آن عمل می‎شود، و فرزند نیکوکاری که برایش دعا می‎کند".بحارالانوار، همان، ص 100، ح 80.

5 - امام صادق (ع): "فلان شخص برایم چنین گفت: من رغبتی نسبت به پیدا کردن فرزند نداشتم تا این که در کنار خود در عرفه جوانی را دیدم که در حال دعا بود و با گریه چنین می‎گفت: خدایا پدر و مادرم را، پدر و مادرم را (رحمت کن). من

ناوبری کتاب