صفحه ۳۵۲

اندیشه و بازوان توانای خویش چرخهای عظیم جامعه را به حرکت درآورند فراهم می‎سازد.

هر یک از زن و شوهر در زمینه حفظ و نگهداری فرزند و تربیت و تعلیم او مسؤولیت داشته و بر حسب شرایط زمان و مکان و توانایی خویش بایستی به این وظیفه عمل نمایند، و اگر در انجام وظایف خویش کوتاهی و سهل انگاری نمایند پیش خداوند متعال مسؤول بوده و مورد بازخواست قرار می‎گیرند.

در روایتی از رسول اکرم (ص) چنین آمده است: "پدر و مادر به واسطه عاق فرزند شدن دچار همان گناه و عقوبتی می‎شوند که فرزند به واسطه عاق پدر و مادر شدن به آن گرفتار می‎شود".وسائل الشیعة، باب 86 از ابواب احکام الاولاد، ح 5، ج 21، ص 480.

البته چنانکه گفته شد موفقیت در انجام این وظیفه نیازمند برنامه ریزی صحیحی است که در آن کارها بر اساس تناسب روحی و توانایی ها و استعدادهای هر یک از زن و شوهر تقسیم شود، در چنین صورتی تداخل مسؤولیت و به دنبال آن اختلاف بین والدین پیش نیامده و از طرف دیگر در حق یکی از والدین ظلم و اجحافی صورت نگرفته و همه کارها به دوش او گذاشته نمی شود.

در روایتی از حضرت باقر(ع) آمده است که علی و فاطمه (ع) از پیامبراکرم (ص) در زمینه مسؤولیت های خانوادگی و وظایف هر یک از آنها در این راستا رهنمود خواستند، پس آن حضرت انجام کارهای خانه و امور مربوط به آن را بر عهده فاطمه (س) و امور مربوط به بیرون از خانه را بر عهده علی (ع) گذاشتند. پس از این تقسیم کار توسط پیامبراکرم (ص) فاطمه چنین گفت: "جز خدا کسی نمی داند که چقدر من از این وظیفه ای که بر دوشم آمد خوشحال شدم؛ چرا که رسول خدا(ص) مرا از روبرو شدن با مردان و اختلاط با آنها بی نیاز نمود".همان، باب 89 از ابواب مقدمات النکاح، ح 1، ج 20، ص 172.

در حدیث دیگری از حضرت باقر(ع) نقل شده که فرمودند: "همانا فاطمه (س) برای علی (ع) تعهد نمود که کارهای خانه را انجام دهد و خمیر درست کند و نان

ناوبری کتاب