صفحه ۳۵۱

هر کودکی حقوق ویژه ای بر عهده پدر و مادر خویش دارد که هر یک از آنان اگر آن حقوق را نشناسد یا به آن عمل نکند نسبت به فرزند خویش ستم روا داشته است؛ افزون بر تأمین مخارج کودک از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و دارو، فراهم کردن شرایط تعلیم و تربیت و نظارت بر کارهای او نیز از حقوق وی شمرده می‎شود.

انجام این مسؤولیت و مسؤولیت های مشابه آن مستلزم فداکاری و ازخودگذشتی والدین بوده و نیازمند مدیریت و برنامه ریزی صحیح و مشارکت زن و شوهر و دیگر اعضای خانواده و تقسیم کار بر اساس ویژگی ها و قابلیت های هر کدام از آنان می‎باشد.

در تعالیم اسلامی مدیریت و مسؤولیت اداره خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و زن و شوهر دوشادوش هم و با همکاری یکدیگر در محدوده توانایی خود بایستی در انجام این مهم کوشا باشند.

وظیفه زن و مرد، ای حکیم، دانی چیست ؟
یکی است کشتی و آن دیگری است کشتیبان
چو ناخداست خردمند و کشتیش محکم
دگر چه باک ز امواج و ورطه و طوفان پروین اعتصامی، دیوان اشعار، سروده 145، ص 454.

تأمین نیازمندیهای زندگی و سامان دادن به امور معیشتی و حفظ امنیت خانواده در کنار اداره خانه بر اساس تدبیر باعث آسایش و راحتی خاطر اعضای خانواده گردیده و شرایط را برای تربیت فرزندانی برومند و ساختن انسانهایی که در آینده بتوانند با

ناوبری کتاب