صفحه ۳۴۱

و بالاخره زبانی فصیح داشت آگاه شد، و بچه را با شرایطی برای شیردهی و تربیت به او سپرد.بحارالانوار، ج 15، صص 341 - 346، رقم 13.

از روایات متعدد استفاده می‎شود که شیر در جسم و روح نوزاد تأثیر زیادی گذاشته و خصوصیات ظاهری و روحی زن شیر دهنده را به بچه منتقل می‎نماید.

امام علی (ع): "همان گونه که برای ازدواج تحقیق نموده و همسر مورد پسند خود را انتخاب می‎کنید برای پیدا نمودن زن جهت شیر دادن نیز چنین کنید؛ چرا که شیردهی خصلت ها و طبیعت های بچه را تغییر می‎دهد".وسائل الشیعة، همان، باب 78، ح 6، ص 468.

امام علی (ع): "خوب دقت نمایید چه کسی عهده دار شیر دادن بچه شما می‎باشد، چرا که بچه با آن شیر رشد و نمو پیدا می‎کند".همان، ح 1، ص 467.

با توجه به این موضوع در روایاتی که از پیشوایان اسلام (ع) نقل شده از انتخاب زنان زیر به عنوان "دایه" منع شده است:

1 - زنی که از عقل چندانی برخوردار نبوده و دارای حماقت و نادانی است.همان، باب 78، ح 2 و 3 و 4، ص 467.

2 - زنی که دارای برخی عیوب ظاهری است؛ مثلا چشمش تار و کم سو می‎باشد.همان، ح 4.

3 - زنی که بدقیافه و زشت رو است.همان، باب 79، ح 1 و 2، ص 468.

4 - زنی که به واسطه آبستن شدن از راه زنا شیر در پستانش پیدا شده است.همان، باب 75، صص 462 - 463.

5 - زنی که خود از راه زنا به دنیا آمده است.همان.

6 - زنی که دشمن اهل بیت (ع) است.همان، باب 77، ص 466.

ناوبری کتاب