صفحه ۳۳۹

1 - پیامبراکرم (ص): "برای بچه غذایی بهتر از شیر مادر وجود ندارد".وسائل الشیعة، همان، باب 78، ح 5، ص 468؛ مستدرک الوسائل، همان، باب 48، ح 1.

2 - حضرت علی (ع): "هیچ شیری نیست که به بچه داده شود و برکتش برای او بیشتر از شیر مادر باشد".وسائل الشیعة، همان، باب 68، ح 2، ص 452.

چند نکته:

1 - اولین شیری که پس از زایمان از پستان زن خارج می‎شود "آغوز" یا "لباء" نام دارد و در کتب فقهی نسبت به دادن این شیر به بچه سفارش زیادی شده است؛ بلکه برخی از علما دادن این شیر را لازم و واجب نموده و حیات بچه را در گرو این شیر دانسته اند.زین الدین بن علی معروف به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتاب النکاح، ج 5، ص 452.

2 - در برخی روایات تأکید شده زن از هر دو پستانش به بچه شیر دهد، و از این که فقط با یک پستان بچه را شیر دهد نهی شده است؛ و دلیل این امر در روایات این طور بیان شده که یکی از دو پستان دارای مواد غذایی و دیگری دارای مواد آشامیدنی است.وسائل الشیعة، همان، باب 69، ح 1، ص 453.

3 - آمیزش زن و شوهر در مدت شیرخوارگی بچه اشکال ندارد، و هیچ کدام از زن و شوهر نباید به بهانه بچه از وظایف خود در این زمینه شانه خالی کنند.همان، باب 72، صص 457 - 458.

4 - اختلاف و نزاع زن و شوهر در زمان شیرخوارگی بچه نباید منافع نوزاد بی دفاع را به خطر اندازد، و هر کدام از آنها برای انتقام از دیگری نباید با سرنوشت کودک بازی نماید؛ چرا که این کار ضربه های جبران ناپذیری بر جسم و روح نوزاد می‎گذارد.

چند مسأله:

(مسأله 1) بر مادر واجب نیست به طور مجانی یا با دریافت مزد کودک را شیر

ناوبری کتاب