صفحه ۳۳۱

نام ائمه اطهار(ع) نیز از جمله نامهای مستحب است؛ شخصی می‎گوید من به حضرت صادق (ع) گفتم: ما فرزندان خود را همنام شما و پدرانتان نامگذاری می‎نمائیم آیا این کار برای ما سودی خواهد داشت ؟ حضرت فرمودند: "بله به خداوند قسم، و آیا دین چیزی جز دوستی (با دوستان خدا) و دشمنی (با دشمنان خدا) خواهد بود؟!"مستدرک الوسائل، همان، باب 15، ح 2، صص 128 - 129.

در مقابل نامگذاری فرزند به نام یکی از دشمنان خدا کاری مکروه و ناپسند است.وسائل الشیعة، همان، باب 28، صص 398 - 399.

برای دختر نیز نامهای زنان شایسته و عفیف به ویژه نام "فاطمه" پسندیده و خوب است؛ فردی به نام "سکونی" می‎گوید: خدمت حضرت صادق (ع) رسیدم در حالی که غمگین و پژمرده بودم، ایشان فرمود: ای سکونی ! چرا ناراحتی ؟ گفتم: خداوند به من دختری داده است، ایشان فرمود: سنگینی او بر زمین است و روزی اش بر خدا، از عمر خود استفاده می‎کند نه از عمر تو و از رزق و روزی خود می‎خورد نه از رزق تو. با این سخنان ناراحتی از من دور شد. سپس به من فرمود: نام او را چه گذاشته ای ؟ گفتم: فاطمه. ایشان دو مرتبه آه کشید و سپس دست خویش را بر پیشانی اش گذاشت و چنین فرمود: رسول خدا(ص) فرمودند: "حق فرزند اگر پسر باشد بر پدرش این است که مادر آن پسر را احترام نماید و نام نیکو بر او گذاشته و قرآن به او آموخته و او را پاک نموده و به او شنا بیاموزد، و اگر دختر باشد نیز بر پدرش حق دارد که مادر او را احترام نموده و سوره نور را به او بیاموزد...". سپس ایشان فرمود: "حال که نام دخترت را فاطمه گذاشتی مبادا او را دشنام داده یا لعن نمایی یا کتک بزنی."الکافی، ج 6، صص 48 - 49، ح 6.

ب - امور مستحب در هفتمین روز ولادت

در روز هفتم ولادت نوزاد انجام کارهای زیر مستحب شمرده شده است:

ناوبری کتاب