صفحه ۳۲۹

پیامبراکرم (ص) پس از ولادت حضرت امام حسن و امام حسین (ع) چنین کردهمان؛ و نیز کنزالعمال، ج 16، ص 599، ح 46004.؛ و در روایتی حکمت این عمل را چنین بیان کرد: "این کار بچه را از شیطان مطرود محافظت می‎نماید."وسائل الشیعة، همان، باب 35، ح 1، ص 406. و در حدیثی از امام صادق (ع) در بیان حکمت آن چنین نقل شده: "بچه دچار دیوانگی خفیف و جن زدگی نمی گردد".همان، ح 3.

6 - برداشتن کام نوزاد؛ چنانچه ممکن باشد مقدار کمی از آب فرات و تربت حضرت سیدالشهداء(ع) و اگر نشد آب باران و یا خرما و یا عسل همان، باب 36، صص 407 - 411؛ مستدرک الوسائل، باب 27 از ابواب احکام الاولاد، ج 15، صص 138 - 139. را به انتهای سقف دهان بچه بمالند؛ در برخی روایات گفته شده: کسی که کامش را به آب فرات برداشته اند دوستدار و شیعه ما اهل بیت می‎شود.مستدرک الوسائل، همان، ح 3 و 4، ص 139.

7 - دادن ولیمه ولادت؛ وقتی پیامبراکرم (ص) به دنیا آمد عبدالمطلب با کشتن شتر و گوسفند زیادی غذا و ولیمه مفصلی تهیه نمود و مردم سه روز از آن بهره مند شدند.همان، باب 22، ح 2، ص 134.

در ماجرای ولادت حضرت کاظم (ع) نیز نقل شده است که پدرشان حضرت صادق (ع) سه روز به مردم غذا دادند.وسائل الشیعة، همان، باب 31، ح 1، ص 401.

8 - انتخاب نام خوب برای نوزاد؛ این کار یکی از حقوق فرزندان بر اولیاء بوده همان، باب 22، ح 4 و 7، صص 389 - 390. و در روایت آمده: "اولین کار نیکی که انسان در حق فرزندش انجام می‎دهد این است که نام زیبا برای او انتخاب کند".همان، ح 1، ص 389.

یکی از سنت ها و روش های پیامبراکرم (ص) این بود که نامهای زشت و قبیح

ناوبری کتاب