صفحه ۳۲۸

والدین شکر پروردگار را به جا آورند؛ شیوه حضرت سجاد(ع) این بود که وقتی به او مژده به دنیا آمدن فرزندی را می‎دادند اول نمی پرسید آیا پسر است یا دختر، بلکه می‎پرسید: سالم است یا خیر؟ پس اگر فرزند سالم بود می‎فرمود: ستایش مخصوص آن خدایی است که از من فرزندی معیوب به دنیا نیاورد.همان، باب 37، ح 1، ص 412.

2 - تبریک و تهنیت؛ شایسته است کسانی که از ولادت نوزاد خبردار می‎شوند به والدین نوزاد تبریک و تهنیت گفته و در حق او دعا نمایند؛ شخصی به حضرت صادق (ع) گفت: من دارای فرزند پسری شده ام، حضرت فرمود: "خداوند به تو توفیق شکرگزاری از کسی که او را به تو بخشیده عنایت کند، برایت برکت در آن فرزند عطا کند، او را به سرحد رشد برساند، و تو را از نیکی و احسان آن فرزند بهره مند سازد".همان، باب 20، ح 1، ص 386.

3 - غسل دادن نوزاد.همان، باب 1 از ابواب الاغسال المسنونة، ح 3، ج 3، ص 304.

4 - جامه سفید بر او پوشاندن؛ نقل شده که وقتی حضرت فاطمه (س) امام حسن (ع) را به دنیا آورد رسول خدا(ص) فرمودند او را در جامه سفیدی بپوشند ولی ظاهرا اطرافیان غفلت کرده و بچه را در جامه زردی پوشانده بودند، پیامبراکرم (ص) برای نامگذاری نوزاد به خانه حضرت علی (ع) آمد و اسماء بنت عمیس را مخاطب قرار داد و گفت: فرزندم را بیاور، چون اسماء بچه را در آن جامه زرد به حضرت داد ایشان بچه را بوسید، سپس فرمود: آیا به شما پیش از این نگفته بودم که به او جامه سفید بپوشید؟! پس جامه سفیدی طلب نمود و بچه را در آن پیچید و جامه زرد را دور افکند، سپس در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت.همان، باب 36 از ابواب احکام الاولاد، برگرفته از ح 5 و 10 و 13 و 15، ج 21، صص 408 - 411.

5 - گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد؛ چنانچه

ناوبری کتاب