صفحه ۳۲۷

باشد، یا مراجعه به او بسیار سخت باشد، و یا این که پزشک مرد از تخصص بیشتری برخوردار باشد به گونه ای که مراجعه نکردن به او کاری غیر عقلایی به حساب آید.

(مسأله 2) در صورتی که مرد امور مربوط به زایمان را انجام می‎دهد حتی الامکان باید از دستکش استفاده نماید تا از تماس مستقیم با بدن زن اجتناب شود؛ ولی اگر استفاده از دستکش ممکن نباشد، باید در تماس با بدن زن به مقدار ضرورت و نیاز اکتفا نماید؛ همچنین تا جایی که ممکن است از نگاه مستقیم به بدن زن پرهیز نماید و به حداقل ممکن اکتفا کند.

(مسأله 3) زنی که می‎خواهد وضع حمل نماید در صورتی که شوهر او پزشک متخصص باشد جایز نیست برای وضع حمل به پزشک مرد یا زن دیگر مراجعه نماید، مگر در مواردی که پزشکان دیگر از تخصص بالاتری برخوردار باشند و در صورت مراجعه نکردن به آنها سلامتی زن و یا کودک در معرض خطر قرار گیرد و یا این که شوهر او از این کار امتناع ورزد.

(مسأله 4) اگر جنین در رحم مادر بمیرد باید به آسانترین راه او را بیرون آورند، هر چند ناچار شوند او را قطعه قطعه کنند.

(مسأله 5) هرگاه مادر بمیرد و جنین در رحم او زنده باشد - گرچه امید به زنده ماندن جنین نداشته باشند - باید جنین را از هر طرفی که احتمال سالم ماندن او بیشتر است بیرون آورند؛ و اگر فرقی نمی کند احتیاط واجب آن است که او را از طرف پهلوی چپ بیرون آورند.

آداب و احکام پس از ولادت:

به واسطه به دنیا آمدن نوزاد انجام کارهای زیر که برخی در اوایل ولادت و برخی در روز هفتم آن است مستحب و پسندیده شمرده شده است:

الف - امور مستحب پس از ولادت

1 - حمد و سپاس خداوند؛ مستحب است پس از آن که فرزند سالم به دنیا آمد

ناوبری کتاب