صفحه ۳۲۰

به "سقط درمانی" تعبیر می‎شود، که در زیر به چند نمونه آن اشاره می‎گردد:

1 - در بیماریهایی چون سرطان که مادر ناچار از معاجله است و معالجه او به اسقاط جنین منجر می‎شود.

2 - در بیماریهایی چون بیماریهای قلبی و کلیوی و نیز مسمومیت حاملگی که ادامه حاملگی زن خطر قطعی یا احتمالی برایش در بر دارد.

3 - در بیماریهایی که اگر حاملگی مادر ادامه پیدا کند جنین مرده یا ناقص الخلقه و معلول به دنیا آمده و یا مبتلا به بیماریهایی از قبیل تالاسمی و... می‎شود.

برای آگاهی از احکام سقط جنین در موارد گفته شده و نظایر آن به مسائل زیر توجه نمایید:

چند مسأله:

(مسأله 1) در موارد غیر ضروری سقط کردن جنین به طور کلی حرام است، خواه روح در آن دمیده باشد یا نه، جنین از راه مشروع و حلال منعقد شده باشد یا از راه غیر مشروع مثل زنا، سقط با رضایت پدر و مادر باشد یا بدون رضایت آنها، سقط توسط پدر و مادر انجام شود یا توسط دیگری؛ و در تمام فرضهای گفته شده دیه جنین باید پرداخت شود.

(مسأله 2) اگر به تشخیص پزشک متخصص و مورد اعتماد زنده ماندن مادر متوقف باشد بر سقط جنینی که روح در آن دمیده نشده، یا این که بقای آن در رحم موجب نقص عضو یا درد غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگاه داشتن جنین در خارج از رحم میسر نباشد، در این صورت سقط جنین ذکر شده اشکال ندارد، گرچه باید دیه آن را بپردازند؛ ولی اگر در جنین روح دمیده شده باشد سقط جایز نیست؛ چرا که با دمیده شدن روح، جنین نیز انسان کاملی شده است و فدا کردن انسانی برای انسان دیگر جایز نیست، مگر این که مادر دچار درد غیر قابل تحمل گردد و در ضمن معالجه جنین خودبه خود سقط گردد.

(مسأله 3) در صورتی که ماندن جنین در رحم مادر موجب تلف شدن مادر و

ناوبری کتاب