صفحه ۳۱۸

جلوگیری از بارداری

یکی از مسائل مورد نیاز امروز جامعه که درباره آن زیاد بحث و گفتگو می‎شود مسأله "تنظیم خانواده" است؛ در برخی شرایط زن و مرد علاقه مند نیستند که فرزندی پیدا کنند، یا به اندازه کافی فرزند دارند، یا آبستن شدن زن برایش خطرناک است، در چنین مواردی برای جلوگیری از بچه دار شدن راههای مختلفی چون استفاده از قرص ضد حاملگی، کاندوم، بستن لوله های زن و مانند آن وجود دارد، که در ضمن مسائل زیر به بیان احکام هر یک از این روشها می‎پردازیم.

چند مسأله:

(مسأله 1) مرد می‎تواند در حال نزدیکی نطفه خود را بیرون بریزد؛ ولی انجام این کار بدون رضایت همسر دائمی مکروه است، و در مورد زنی که با او ازدواج موقت شده اشکال ندارد.

(مسأله 2) زن چه دائمی باشد و چه موقت حق ندارد بدون رضایت شوهر کاری کند که نطفه شوهر بیرون بریزد؛ مگر در صورتی که بیرون نریختن نطفه باعث بچه دار شدن زن شود و او از آبستن شدن شرعا معذور باشد؛ مثل این که حاملگی خطرات جانی برایش داشته باشد.

(مسأله 3) استفاده از وسایل جلوگیری مانند کاندوم، قرص، آمپول و مانند آن با تجویز پزشک متخصص اشکال ندارد؛ همچنین بستن لوله های مرد یا زن اگر به طور موقت باشد در حال ضرورت و ناچاری بدون اشکال است؛ و در حال غیر ضرورت اگر عمل جراحی به وسیله جنس مخالف صورت نگیرد و مستلزم نگاه کردن به عورت یا لمس آن توسط کسی که نگاه و لمس او حرام است نباشد اشکال ندارد.

(مسأله 4) عقیم کردن زن و مرد چنانچه به طور دائمی و کلی باشد محل اشکال است، مگر در موارد ضرورت؛ یعنی مواردی که معالجه و سلامت زن یا مرد منحصرا

ناوبری کتاب