صفحه ۳۱۵

حضرت علی (ع) می‎فرمایند: "قلة العیال احد الیسارین"نهج البلاغة، حکمت 141، ص 386. یعنی: کمی عائله و فرزند نیمی از توانگری و آسایش است.

ای گرفتار پای بندمقید. عیال ____ دیگر آسودگی مبند خیال
غم فرزند و نان و جامه و قوت آن مقدار غذا که برای زندگی و دوام بدن لازم است. ____ بازت آرد ز سیر در ملکوت
همه روز اتفاق می‎سازم تصمیم می‎گیرم. ____ که به شب با خدای پردازم مشغول راز و نیاز با خدا شوم.
شب چو عقد نماز می‎بندم ____ چه خورد بامداد فرزندم ؟گلستان، باب دوم، در اخلاق درویشان، حکایت 31، ص 128.

تلقیح مصنوعی

"تلقیح" یا بارداری مصنوعی مسأله ای است که امروزه در جهان گسترش زیادی پیدا نموده و در مواردی که زن یا شوهر به دلیل اختلالات جسمی نمی تواند صاحب فرزند گردد متخصصان این رشته با استفاده از روشهای مختلف اسباب باردار شدن زن را فراهم می‎کنند.

برخی از روشهای انجام تلقیح به قرار زیر است:

1 - به علت کمی نطفه شوهر یا ضعیف بودن، آن را در خارج تقویت نموده و سپس به رحم همسرش تلقیح می‎نمایند.

2 - به علت این که شوهر نطفه ندارد از مرد دیگری، خواه شناخته شده و خواه ناشناس، از محارم باشد یا از غیر محارم، نطفه گرفته و به رحم زن تلقیح می‎نمایند.

3 - شوهر نطفه سالم و قابل باروری دارد ولی همسرش دارای رحم نیست و یا رحم او قدرت نگهداری بچه را ندارد، با لقاح نطفه شوهر و تخمک زن در خارج از

ناوبری کتاب