صفحه ۳۱۲

سالها از عمر زکریا گذشته و استخوانهایش سست شده و برف پیری بر سرش نشسته بود ولی هنوز فرزندی نداشت؛ چرا که همسری عقیم و نازا داشت، او در آرزوی فرزندی بود که بتواند برنامه های نیمه تمام او را دنبال نموده و فرصت طلبان را از معبد بنی اسرائیل و اموال و هدایای آن که باید در راه خدا صرف می‎شد دور نماید، پس با قلبی خاشع و با نهایت ادب به درگاه پروردگار دعا نمود و دعای او مستجاب شد.برگرفته از: سوره مریم (19): آیات 2 تا 6.

2 - شخصی به نام حارث نصری می‎گوید: به امام صادق (ع) گفتم: من از خانواده ای هستم که همگی از بین رفته اند و برای من فرزندی نیست، حضرت فرمود: سر به سجده گذار و این گونه دعا کن: "رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی، رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین" یعنی: خدایا به من از جانب خود فرزندی عطا کن که وارث من گردد، خدایا به من نسل و ذریه ای پاک عطا کن، همانا تو شنونده دعا و مناجات هستی، خدایا مرا تنها مگذار و تو بهترین وارث هستی. حارث گوید من چنین کردم و خداوند دو فرزند پسر به من عطا نمود.الکافی، ج 6، ص 8، ح 2.

3 - فردی به حضرت باقر(ع) شکایت نمود که دارای فرزند نمی گردد و از حضرت خواست تا چیزی به او بیاموزد، حضرت فرمود: "در هر شبانه روز صد مرتبه به درگاه خداوند استغفار کن؛ زیرا خداوند می‎فرماید: به درگاه خدای خود استغفار کنید که او بسیار آمرزنده است تا باران آسمان را بر شما نازل کند و شما را به مال بسیار و پسران متعدد مدد نماید.سوره نوح (71): آیات 10 تا 12.".الکافی، همان، ح 4.

از پاره ای روایات به دست می‎آید که اگر کسی اذان را با صدای بلند در منزلش بگوید، هم از پریشانی و بیماری نجات پیدا می‎کند و هم اگر فرزندی ندارد صاحب فرزند می‎شود.وسائل الشیعة، باب 11 از ابواب احکام الاولاد، ح 1، ج 21، ص 373.

ناوبری کتاب