صفحه ۳۰۴

نزدیکی نماید زن می‎تواند عقد را فسخ کرده و بدون طلاق از مرد جدا شود؛ و در این صورت گرچه نزدیکی صورت نگرفته است ولی زن نصف مهریه خویش را طلبکار است.

چند توصیه بهداشتی:

1 - نزدیکی یک عامل مستعد کننده عفونتهای زنانه است؛ لذا پس از هر بار نزدیکی مثانه را تخلیه کرده و دستگاه تناسلی را شستشو دهید.

2 - از نزدیکی از راههای غیر طبیعی جدا بپرهیزید؛ زیرا علاوه بر اشکالات شرعی، احتمال انتقال عفونت و صدمات جسمانی در آنها بسیار زیاد است.

3 - از نزدیکی به هنگام قاعدگی خودداری کنید؛ زیرا علاوه بر این که از نظر شرعی حرام می‎باشد احتمال ابتلا به عفونتهای زنانه را افزایش می‎دهد.

4 - در مواردی که شک به انتقال عفونت و ایدز وجود داشته باشد استفاده از "کاندوم" ضروری است.

5 - اگر به علت ابتلا به عفونتهای رحمی و دستگاه تناسلی تحت درمان می‎باشید تا بهبودی کامل و طی دوره درمان از نزدیکی خودداری نمائید، در غیر این صورت برای جلوگیری از بازگشت عفونت و یا انتقال آن به شوهر از کاندوم استفاده کنید.

6 - در بعضی عفونتهای دستگاه تناسلی زنان، هم مرد و هم زن بایستی همزمان تحت درمان و مصرف دارو قرار بگیرند.

7 - رعایت بهداشت فردی شوهر مخصوصا قبل از نزدیکی جهت پیشگیری از ابتلا به عفونتهای زنانه بسیار ضروری است.

8 - هر روز لباس زیر خود را تعویض نمائید.

9 - هیچ گاه از لباس زیر دیگران استفاده نکنید.برگرفته از جزوه طرح آگاه سازی جامعه، واحد بهداشت خانواده مرکز قم.

ناوبری کتاب