صفحه ۳۰۲

فردی به طعام دعوت شود ولی اجابت نکند و اگر هم اجابت نماید از غذا نخورد، و این که شخص قبل از بازی و ملاعبه با همسرش دخول نماید".همان، باب 57، ح 3، ص 119.

بدیهی است زن نیز مانند مرد حوائج و خواسته هایی دارد و از مرد همان میل جنسی را می‎طلبد که مرد از او می‎طلبد و طبیعی است که این حاجت او باید برآورده شود؛مستدرک الوسائل، باب 42 از ابواب مقدمات النکاح، ح 2، ج 14، ص 221. بلکه از برخی روایات به دست می‎آید که میل و لذت خواهی زن به مراتب بیشتر از مرد است؛ امام صادق (ع) می‎فرماید: "زن در لذت بردن نود و نه درجه از مرد بالاتر است ولی خداوند برای او حیا و شرم قرار داده است".وسائل الشیعة، همان، باب 49، ح 3، ص 109.

زن کز بر مرد بی رضا برخیزد ____ بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد

زن و شوهر می‎توانند به همه اندام یکدیگر نگاه کنند و از همه اعضای بدن یکدیگر لذت ببرند؛ ولی نمی توانند غیر از بدن با استفاده از ابزار و آلات یکدیگر را ارضاء نمایند؛ در روایتی از حضرت صادق (ع) نقل شده است: "اشکالی ندارد که مرد از هر قسمت بدن خود برای ارضای زن استفاده نماید، ولی نمی تواند برای این کار از چیز دیگری غیر از بدن خود استفاده نماید".همان، باب 51، ح 2، ص 111.

در پایان این بحث مناسب است مطلبی را از رساله ذهبیه منسوب به حضرت رضا(ع) که در زمینه آداب آمیزش بیان شده نقل نماییم: "... آمیزش و نزدیکی بدون خارج شدن منی باعث تشکیل سنگ در مجاری ادرار می‎گردد؛ آمیزش بعد از آمیزش بدون این که بین آنها غسل شود باعث دیوانگی بچه ای که از آمیزش متولد می‎شود خواهد شد. کسی که می‎خواهد دچار تشکیل سنگ در مجاری ادرار نشود و ادرارش مسدود نگردد، هنگام شهوت از خارج شدن منی خودداری ننماید و بر روی زن زیاد مکث نکند... با زن آمیزش نکن مگر آن که زن طاهر و پاکیزه باشد؛ بعد از انجام آمیزش و دخول نمی ایستی و نمی نشینی بلکه به سمت راست غلطیده و متمایل

ناوبری کتاب