صفحه ۳۰۱

جمع می‎شوند، زیاده روی و اصرار بر آن ضعف و پیری زودرس آورده و...".همان، ح 16، ص 306.

2 - طاهر بودن زن و مرد هنگام آمیزش امری پسندیده است،وسائل الشیعة، همان، باب 55، ح 1، ص 115. و اگر آمیزش به قصد فرزنددار شدن صورت می‎گیرد بهتر است آنها قبل از آن دعا نموده و از خداوند فرزند شایسته و سالم درخواست نمایند؛ از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمودند: هنگام آمیزش چنین بگو: "خداوندا ! فرزندی به من ارزانی نما و او را پرهیزکار و پاک قرار ده، فرزندی که سالم باشد و هیچ نقص و زیادی در او نباشد، و عاقبت او را خیر و خوبی قرار ده".همان، ح 5، ص 117.

طاهر بودن در هنگام نزدیکی با همسر هنگامی که آبستن است بیشتر سفارش شده است؛ در سفارشات پیامبراکرم (ص) به حضرت علی (ع) آمده است: "وقتی که همسرت آبستن است با او آمیزش مکن مگر این که با وضو باشی، وگرنه در صورت به دنیا آمدن او (ممکن است) فرزند کوردل و بخیل گردد".همان، باب 150، ح 1، ص 253.

3 - قبل از آمیزش زن و مرد (بسم الله الرحمن الرحیم) بگویند؛ در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: "مرد وقتی به همسرش نزدیک می‎شود شیطان نیز حاضر می‎گردد، پس اگر نام خدا را بر زبان بیاورد شیطان دور می‎گردد و اگر بدون نام خدا آمیزش نماید شیطان نیز با او در آمیزش شرکت می‎نماید".همان، باب 53، ح 1، ص 113؛ و باب 68، ح 6، ص 137.

4 - زن و مرد قبل از نزدیکی با یکدیگر ملاعبه و بازی نمایند و از عجله نمودن نسبت به دخول خودداری کنند؛ پیامبراکرم (ص) می‎فرمایند: "وقتی یکی از شما اراده آمیزش کرد مانند پرنده سراغ همسرش نرود بلکه مقداری درنگ نماید".همان، باب 56، ح 1، ص 117.

در روایت دیگری از آن حضرت نقل شده است: "سه کار جفا کاری است: این که انسان با دیگری همراهی و مصاحبت نماید و از اسم و عنوان او سؤال ننماید، و این که

ناوبری کتاب