صفحه ۲۹۹

چهارم: آمیزش مستحب

در سخنانی که از پیشوایان دین (ع) رسیده آمیزش در موارد زیر مستحب و پسندیده شمرده شده است:

1 - شب دوشنبه و شب سه شنبه و شب پنج شنبه و شب جمعه و بعد از ظهر روز پنج شنبه و عصر جمعه؛ در روایت مفصلی که از پیامبراکرم (ص) درباره تشویق آمیزش در این زمانها نقل شده آمده است فرزندی که به سبب این آمیزش منعقد شود و به دنیا آید امکان دارد به اوصاف ویژه زیر آراسته باشد:

الف - آمیزش شب دوشنبه؛ فرزند حافظ قرآن گشته و به آنچه خداوند نصیبش ساخته راضی خواهد بود.

ب - آمیزش شب سه شنبه؛ فرزند بدن و دهانش خوش بو گشته، و دارای قلب مهربان، دست بخشنده و زبانی که از دروغ و غیبت و افترا پاک است می‎گردد، و بعد از گواهی به وحدانیت خداوند و پیامبری حضرت محمد(ص) شهادت روزی اش می‎گردد، و هرگز همراه با مشرکان دچار عذاب نمی شود.

ج - آمیزش شب پنج شنبه؛ فرزند یا منصب حکومت پیدا کرده یا از دانشمندان می‎گردد.

د - بعدازظهر پنج شنبه؛ فرزند تا زمان پیری شیطان به سراغش نیامده و فردی پابرجا (یا فهیم و دانا) بوده و خداوند تندرستی در دنیا و سلامتی در دین را به او ارزانی می‎دارد.

ه - شب جمعه؛ فرزند سخنرانی زبردست و بلیغ می‎گردد، و اگر آمیزش در نیمه شب باشد امید این است که فرزند از بزرگان گردد.

و - عصر جمعه، فرزند فردی معروف و مشهور و دانشمند خواهد شد.همان، باب 151، ح 1، صص 254 - 255.

2 - شب اول ماه مبارک رمضان.همان، باب 30 از ابواب احکام شهر رمضان، ح 1، ج 10، ص 349.

ناوبری کتاب