صفحه ۲۹۶

1 - شب عید فطر؛ که اگر در اثر آمیزش فرزندی متولد شود احتمال دارد آن فرزند بچه دار نشود مگر در سن پیری.همان، باب 149، ح 1، ص 251؛ مستدرک الوسائل، باب 113 از ابواب مقدمات النکاح، ح 1، ج 14، ص 299.

2 - شب عید قربان؛ که اگر فرزندی به واسطه آن به دنیا آید احتمال دارد از لحاظ انگشت دچار مشکل شود و یک انگشت کم و یا زیاد داشته باشد.مستدرک الوسائل، همان.

3 - در دو یا سه روز آخر ماه که ماه ناپدید است و در اصطلاح گویند ماه در "محاق" است؛ که اگر فرزندی در اثر آن آمیزش منعقد شده احتمال دارد سقط گردد، و یا این که یاور ستمگران گشته و به دست او جمعی از مردم هلاک شوند؛وسائل الشیعة، همان، باب 63، ح 1 و 2، صص 127 - 128. همچنین جماع نمودن در شب اول ماه (جز اول ماه مبارک رمضان) و شب نیمه ماه و شب آخر ماه که احتمال دیوانگی بچه ای که از این آمیزش به دنیا آید داده می‎شود.همان، باب 64، ح 1 تا 10، صص 128 - 131.

4 - آمیزش در شبی که قصد مسافرت شده؛ در برخی روایات گفته شده بچه ای که به واسطه آن آمیزش به دنیا آید مالش را بیجا صرف خواهد کرد و در برخی روایات دیگر گفته شده چشمش لوچ خواهد شد.همان، باب 150، ح 1 و 2 و 3، صص 253 - 254؛ مستدرک الوسائل، همان، باب 114، ح 1، ص 300.

5 - آمیزش در اول شب؛ که ممکن است بچه ای که به دنیا آید جادوگر شده و دنیا را بر آخرت برگزیند.وسائل الشیعة، همان، ح 1، ص 253؛ مستدرک الوسائل، همان.

6 - آمیزش در مقابل خورشید و تابش نور آن بدون روانداز؛ که اگر فرزندی به واسطه آن به دنیا آید احتمال دارد تا هنگام مرگ دچار فقر و پریشانی گردد.وسائل الشیعة، همان، باب 149، ح 1، ص 251؛ مستدرک الوسائل، همان، باب 113، ح 1، ص 299.

7 - زیر درخت میوه دهنده؛ که اگر فرزندی به واسطه آن به دنیا آید ممکن است آدمکش یا گزارش دهنده و جاسوس شود.وسائل الشیعة، همان.

ناوبری کتاب