صفحه ۲۹۵

نماید گناهش به گردن آن مرد است".همان، ح 2، ص 141.

2 - لزوم آمیزش و نزدیکی بر زن؛ و آن در صورتی است که مرد از زن تقاضای آمیزش نماید و زن عذر شرعی برای ممانعت نداشته باشد.

از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که خطاب به زنان فرمودند: "نماز خویش را به منظور منع شوهر از بهره مندی جنسی طول ندهید".همان، باب 83، ح 1، ص 164.

در روایت دیگری آمده است که زنی برای کاری پیش رسول خدا(ص) آمد (و ملاقات با ایشان را طولانی نمود) حضرت به او گفت: نکند تو از دست به دست کنندگان و تأخیر کنندگان باشی ؟ زن گفت: منظور شما چیست ؟ حضرت فرمود: منظور من زنی است که شوهرش او را برای کامیابی به سوی خود خوانده است ولی او دست به دست کرده تا شوهرش به خواب رود، پس چنین زنی را فرشتگان پیوسته تا وقتی که شوهرش از خواب بیدار شود لعنت می‎کنند.همان، ح 2، صص 164 - 165.

در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام (ص) آمده است: "جایز نیست زن بخوابد مگر این که خود را بر شوهرش عرضه نماید، به این صورت که لباس خویش را از تن بیرون کرده و با مرد زیر لحاف قرار گیرد و پوست خود را به پوست او بچسباند".همان، باب 91، ح 5، ص 176.

سوم: آمیزش مکروه

در پاره ای روایات نزدیکی زن و مرد در برخی زمانها یا برخی مکانها یا برخی حالات ناپسند شمرده شده است، گرچه سند جمله ای از این احادیث چندان معتبر نیست؛ ولی خوب است برای مبتلا نشدن به برخی عوارض احتمالی نکاتی که در این روایات ذکر شده مراعات شود.

ناوبری کتاب