صفحه ۲۹۴

2 - در زمانی که زن خون استحاضه متوسطه یا کثیره دیده؛ که بنابر احتیاط واجب در صورتی نزدیکی شوهر با او حلال می‎شود که زن پیش از نزدیکی غسل کند؛ ولی چنانچه برای نماز غسل کرده باشد و پس از آن شوهرش بخواهد با او نزدیکی کند غسل دیگری لازم نیست.

3 - در حال روزه ماه مبارک رمضان.

4 - در حال احرام انواع حج و نیز احرام عمره، خواه عمره مفرده و خواه عمره تمتع؛ که در حج و عمره مفرده پس از طواف نساء و در عمره تمتع پس از تقصیر جماع و نزدیکی حلال می‎شود.

5 - آمیزش با دختر نابالغی که مرد او را برای خود عقد نموده است پیش از آن که نه سال دختر تمام شود.

دوم: آمیزش واجب

و آن در دو صورت زیر است:

1 - لزوم آمیزش و نزدیکی بر مرد؛ و آن در صورتی است که بیش از چهار ماه از آخرین نزدیکی مرد با همسر دائمی اش گذشته باشد، هر چند ثبوت این حکم بر مرد نسبت به زن غیر جوان محل اشکال است ولی مطابق با احتیاط می‎باشد.

در روایتی از حضرت رضا(ع) درباره مردی که زن جوانی دارد و ماهها و چه بسا یک سال با او به واسطه گرفتاریها و مشکلاتی که برایش پیش آمده نزدیکی نکرده است، سؤال شد که آیا این مرد به واسطه این کار - گرچه قصد ضرر زدن به زن و اذیت کردنش را نداشته - مرتکب گناه شده است ؟ حضرت فرمودند: "اگر چهار ماه او را ترک کرده و با او آمیزش نکرده است گناهکار است".وسائل الشیعة، باب 71 از ابواب مقدمات النکاح، ح 1، ج 20، ص 140.

در روایت دیگری از حضرت صادق (ع) نقل شده: "مردی که چندین زن بگیرد و آنها را به حال خود واگذارد و با آنها آمیزش نکند، در صورتی که یکی از آن زنها زنا

ناوبری کتاب