صفحه ۲۸۹

4 - هر چه زودتر غذا را برای او آماده سازیم؛ چرا که میهمان - خصوصا اگر مسافر باشد - غالبا گرسنه و خسته است و نیاز به غذا و استراحت دارد؛ در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده: "وقتی کسی بر تو وارد شد از او مپرس که آیا امروز غذا خورده ای، بلکه آنچه داری برای او حاضر کن؛ همانا سخاوتمند واقعی کسی است که از آنچه در نزد خویش حاضر دارد مضایقه نکند".بحارالانوار، همان، ص 455، ح 28.

5 - کاری نماییم که میهمان در خوردن غذا حیا و شرم نکند؛ در حدیث آمده است که وقتی بر پیامبراکرم (ص) میهمان وارد می‎شد حضرت خود نیز شروع به خوردن می‎نمود و تا وقتی که میهمان از غذا خوردن دست نمی کشید حضرت نیز دست نمی کشید.وسائل الشیعة، همان، باب 41، ح 3، ص 320.

6 - به میهمان هنگام ورود کمک نموده و وسایل او را برایش حمل کرده و جابجا نماییم، ولی در هنگام خروج از این کار پرهیز نماییم تا مبادا میهمان تصور نماید که شما مایل به رفتن او هستید؛ چنانکه نقل شده است حضرت صادق و حضرت کاظم (ع) در برخورد با میهمانان خود چنین شیوه ای داشته اند.همان، باب 62 از ابواب آداب السفر، ح 1 و 2، ج 11، ص 456.

7 - آنچه را که برای میهمان خود تهیه نموده ایم کوچک نشمرده و تحقیر ننماییم؛ در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: "میزبانی که کوچک شمرد آنچه را برای برادرش آماده ساخته دچار هلاکت گردد".بحارالانوار، همان، ص 453، ح 15.

8 - هنگام خروج او را بدرقه نموده و نهایت احترام را درباره او انجام دهیم؛ از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمود: "یکی از حقوق میهمان آن است که او را تا در خانه بدرقه نمایی."همان، ص 451، ح 1.

ناوبری کتاب