صفحه ۲۸۶

است که مرد و زن در اداره امور زندگی از خود هیچ اراده ای نداشته و کانون خانواده را صحنه دخالت های بیجای دیگران قرار دهند، این کار علاوه بر آن که قدرت تصمیم گیری زن و شوهر را در صحنه زندگی از بین برده باعث پدید آمدن اختلافات خانوادگی نیز می‎گردد؛ خصوصا در مواردی که فرد دخالت کننده فردی ناشایست و غیر دلسوز باشد.

تجربه نشان داده است که دخالتهای بیجای بستگان و اطرافیان در زندگی خصوصی دو همسر - مخصوصا در اختلافات جزئی آنها - چون غالبا با تعصب و محبتهای غیر صحیح همراه است نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه باعث پیچیده تر شدن اوضاع می‎گردد؛ اگر هنگام بروز اختلافات جزئی دو همسر را به حال خود رها کنند و با جانبداری غیر منطقی دامن به آتش این اختلاف نزنند، چیزی نمی گذرد که شعله های آن خاموش می‎گردد.

همچنین زن و شوهر نبایستی زندگی شیرین خود و آرامش حاکم بر آن را به واسطه گوش دادن به سخنان افراد بدخواه و سخن چین دستخوش تلخی و ناآرامی نمایند؛ چرا که برخی افراد بیماردل نمی توانند صفا و صمیمیت موجود در خانواده ها را تحمل نمایند و به هر وسیله درصدد از بین بردن آن هستند.

در حدیثی آمده است که پیامبراکرم (ص) فرمودند: آیا می‎خواهید شرورترین افراد شما را معرفی نمایم ؟ اصحاب گفتند: بله ای رسول خدا ! حضرت فرمود: آنها که کارشان سخن چینی و فتنه گری است، آنها که بین کسانی که دوستدار یکدیگرند تفرقه و جدایی می‎اندازند، و آنها که دنبال عیب تراشی برای اشخاص سالم و بی عیب هستند.وسائل الشیعة، باب 164 از ابواب احکام العشرة، ح 1، ج 12، ص 306.

چهارم: تکریم بستگان یکدیگر

با پیوند زناشویی نوعی خویشاوندی بین زن و بستگان مرد و نیز بین شوهر و

ناوبری کتاب